Offentlige innkjøp

Mange av produktene som kjøpes inn av kommuner og offentlige instanser finnes på DIFIs liste over produkter med høy risiko for kritikkverdige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Lov om offentlige anskaffelser sier at oppdragsgiver skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i anskaffelsen. Fremfor å utvikle egne krav, kan innkjøper bruke anerkjente sertifiseringer og slik forenkle og effektivisere anskaffelsesprosessen.

Fairtrade i offentlige innkjøp

Sånn kan du etterspørre Fairtrade i anbud med juridisk hold.

Klikk her for veiledning

Fairtrade-kommune

Bli Fairtrade-kommune og gjør en forskjell gjennom kommunens egne innkjøp.

Les mer