Fairtrade Norge arbeider for å gjøre det enkelt for forbrukere og virksomheter å ta bærekraftige valg. Vår visjon er en verden hvor handel og næringsliv fremmer rettferdighet og bærekraftig utvikling for alle.

Bakgrunn

Fairtrade Norge ble stiftet i 1997 av 12 norske organisasjoner: Det Kgl. Selskap for Norges Vel, Framtiden i våre hender, Kirkens Nødhjelp, Handel og Kontor, Norges Bondelag, Redd Barna, Kirkerådet, WWF, Norsk Folkehjelp, Frikirkens Globale Informasjon, Alternativ Handel og Norsk Næring- og Nytelsesarbeiderforbund (NNN). Fairtrade Norge er en del av den globale Fairtrade paraplyorganisasjonen Fairtrade International. Vi arbeider for økt markedstilgang for produsentene som gir større utviklingseffekter i form av økte inntekter, flere jobber og økt matsikkerhet. Sekretariatet holder sentralt til i Oslo. Fairtrade Norge har et aktivt styre med bred kompetanse.

Samarbeid for bærekraftig utvikling

Vi er stolte over å kunne samarbeide med en rekke private og offentlige aktører for å bidra til oppnåelse av bærekraftsmålene. 22 norske bedrifter har lisens til å anvende Fairtrade-merket på sine produkter. Disse tilbyr rundt 400 Fairtrade-merkede produkter til sine kunder i Norge og i andre markeder. Bare råvarer og produkter som er dyrket og handlet etter Fairtrade-standardene kan merkes med Fairtrade-merket.

I dag har en rekke kommuner status som Fairtrade-kommune og flere skoler har status som Fairtrade-skole. Dette er utnevnelser som gis til aktører engasjerer seg for rettferdig og bærekraftig handel og som jobber for å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter.

Norad-støttede prosjekter

Fairtrade Norge mottar prosjektmidler fra Norad til programmet Right to a dignified life and a sustainable livelihood som består at et blomsterprosjekt i Kenya og et kakaoprosjekt i Vest-Afrika. Prosjektene har hovedfokus på følgende bærekraftsmål: SDG 1 - utrydde fattigdom og SDG 5 - likestilling mellom kjønnene. Prosjektene gjøres i samarbeid med norske næringslivsaktører. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å se på muligheter for prosjekter i verdikjeden.

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi jobber eller hvordan du kan samarbeide med Fairtrade – ta kontakt her.