Både myndigheter, kunder, forbrukere og eiere forventer at næringslivsaktører ivaretar sitt ansvar for å unngå medvirkning til brudd på menneskerettigheter i globale verdikjeder og bidrar til bærekraftig utvikling. FNs bærekraftsmål og Åpenhetsloven (vedtatt juni 2021) setter rammer og føringer for arbeidet med bærekraftige verdikjeder.

Åpenhetsloven

Menneske- og arbeidstakerrettigheter er nedfelt i internasjonale konvensjoner og gjelder alle mennesker. Både FN, OECD og nasjonale myndigheter har retningslinjer for bedrifters ansvar for å følge opp menneske- og arbeidstakerrettigheter i sine verdikjeder.
Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022 og har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester. Loven skal sikre åpenhet om leverandørkjeder og pålegger virksomhetene å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
Internasjonale verdikjeder er ofte lange og uoversiktlige, og Fairtrade kan være et verktøy for å redusere risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter og sikre sporbarhet.

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Her pekes det på at næringslivet har en særlig viktig rolle i arbeidet med å oppnå målene. Blant bærekraftsmålene finner vi mål 8 «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» med delmål «Treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes» og «Beskytte arbeidstakerrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige.»
Ved å integrere Fairtrade i virksomhetsstrategien, kan bedrifter i tillegg til å bidra til oppnåelse av bærekraftsmålene, sikre tilgang på råvarer i fremtiden, styrke sitt omdømme, treffe nye forbrukersegmenter, skape intern motivasjon og tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft.

Vertktøy for risikokartlegging

Hvis man skal håndtere risiko, må man først identifisere hvor risikoen er. Dette har nå blitt litt enklere med Fairtrades nye verktøy og kan videre bidra i prosessen med selskapets arbeid med aktsomhetsvurderinger.
Risikokartet fokuserer på de grunnleggende årsakene bak de mest fremtredende menneskerettighets- og miljørisikoene knyttet til råvarene og landene der Fairtrade jobber. Det bidrar til å tydeliggjøre hvordan grundig risikovurdering, dialog og samarbeid med lokale produsenter er hjørnesteinene i ansvarlige leverandørkjeder. Kartet er relevant og anvendelig for alle ledd i globale forsyningskjeder og kan hjelpe oss å forstå hvordan ulike risikoer er knyttet til deres utfordringer som fattigdom, ulikhet og utnyttelse.
Kartet dekker i dag kaffe, kakao, bananer, druer og honning, men vil fortløpende utvides med flere kategorier.
Dette kartet ligger ute på Fairtrade.net og direktelenke finner du her: https://riskmap.fairtrade.net

Samarbeid med Fairtrade - lisensavtale

Det er flere fordeler med å tegne en lisensavtale med Fairtrade Norge. Du får tilgang til bruk av Fairtrade-merket på emballasje og produkter, du får tilgang på et omfattende sporbarhetssystem og oversikt over relevante sertifiserte aktører. I tillegg har du mulighet til å motta effektdata, veiledning i Human Right Due Diligence (HRDD) på råvareleddet. Du kan ta del i prosjekter på bakken tilknyttet råvare/tematikk og ikke minst bidrar du til oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.