Fairtrade er en anerkjent sertifisering for rettferdig handel. I tillegg til å være et verktøy for bedrifter som ønsker å redusere risikoen for brudd på menneskerettigheter i egne verdikjeder er Fairtrade en kjent merkeordning for forbrukere.

En guide for forbrukere

Forbrukere stiller stadig høyere krav til merkevareeiere. En undersøkelse gjennomført av YouGov i 2020 viser at norske forbrukere ønsker å unngå at varene de kjøper virker negativt inn på mennesker og miljø. 71% ønsker å kjøpe bærekraftige produkter, men samtidig synes 75% det er vanskelig å vite om produktene de kjøper faktisk er bærekraftige. For forbrukere kan det være vanskelig å få tilstrekkelig informasjon om varene de handler. Åpenhetsloven vil på sikt gjøre det enklere for forbrukere å ta etiske valg når de handler. Loven gjør det mulig å kreve innsyn i hvor og under hvilke forhold en vare er laget. Fairtrade kan derfor være en nyttig guide for forbrukere. Fairtrade-merket viser at varene oppfyller både sosiale, miljømessige og økonomiske krav ved produksjon.

Et nyttig verktøy for innkjøpere

Ved å integrere Fairtrade som en del av virksomhetsstrategien, kan bedrifter bidra til bærekraftig utvikling for bønder og arbeidere i land med utbredt fattigdom, og være med på sikre bedriftens tilgang på råvarer i fremtiden. I tillegg kan bedrifter på en enkel måte synliggjøre sitt bærekraftsarbeid overfor forbrukere, kunder og ansatte. Forbrukere opplever at sertifiseringer er et viktig verktøy for å finne bærekraftige produkter og hele 77% sier at ordningene må være uavhengige for å kunne stole på dem. Med en høy kjennskap på 74% har Fairtrade-merket en solid posisjon hos den norske forbrukeren.

Produktmerking

Norske bedrifter som ønsker å bruke Fairtrade-merket på sine produkter må inngå en lisensavtale med Fairtrade Norge. Produktet må registreres, merkebruken må godkjennes før det kan lanseres på markedet. Merket bekrefter at varen oppfyller Fairtrade-standardene. Det finnes ulike alternativer for produktmerking, avhengig om det består av en eller flere ulike råvarer som er handlet etter Fairtrade-betingelser. Ta kontakt med oss for å finne den løsningen som passer deg best.

Sporbarhet

I Fairtrade-standardene stilles det krav til sporbarhet og det skilles mellom to modeller: «physical traceability» og «masse balance».
Majoriteten av råvarene i Fairtrade-systemet følger prinsippene for fysisk sporbarhet der råvarene skal være fullt sporbare gjennom hele verdikjeden. Dette vil si at et Fairtrade-sertifisert produkt skal være tydelig merket og holdes fysisk adskilt fra ikke-sertifiserte produkter helt fra råvaren dyrkes til produktet når forbrukerne.