Fairtrade startet som et lite initiativ i 1988, utviklet seg til en bevegelse i mange land, og er nå en internasjonal organisasjon med rammeverk for bærekraftig råvareproduksjon og rettferdig handel.

Fairtrade International utvikler Fairtrade-standardene for bærekraftig produksjon og handel av råvarer, og fastsetter Fairtrade-minimumsprisen og Fairtrade-premiumen for hver enkelt råvare. I tillegg utarbeider de Fairtrades globale strategier og satsingsområder med tilhørende programmer på eksempelvis klimatilpasning og leveinntekt, samt evaluerer effekten av Fairtrade.

Fairtrade-standardene og kontroll

Fairtrade-standardene omfatter sosiale, miljømessige og økonomiske krav og bidrar til bærekraftig jordbruk, ivaretakelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, og økonomisk og sosial utvikling for bønder og arbeidere. Standardene er utviklet i overensstemmelse med kravene i sertifiseringen ISO 17065 og ISEAL Code of Good Practice on Standard Setting.

Bønder, plantasjer, handelsaktører og merkevarer i hele verdikjeden må følge Fairtrade-standardene som gjelder for dem. Gjennom fysiske inspeksjoner og bokettersyn kontrollerer sertifiseringsorganet FLOCERT at Fairtrade-standardene er fulgt. FLOCERT eies av Fairtrade International, men opererer uavhengig av Fairtrade og utfører sertifiserings- og verifiseringstjenester også for andre sertifiseringer og programmer. De innehar ISO 17065-akkrediteringen.

Organisering

Fairtrade Internationals øverste organ er den årlige generalforsamlingen. Halvparten av stemmene i generalforsamlingen tilhører produsentnettverkene, den andre halvparten tilhører de nasjonale Fairtrade-organisasjonene. Generalforsamlingen velger Fairtrade Internationals styre, som er det sentrale beslutningsorganet i Fairtrade.