Våre fokusområder

Småkalabønder og arbeidere møter en rekke utfordringer i jordbruket, på arbeidsplassen og i handelssituasjonen. Rundt 80 prosent av verdens fattige bor på landsbygda, og mange av disse er bønder og arbeidere. Å bekjempe fattigdom ligger i kjernen av Fairtrades oppdrag. Fairtrade jobber for å oppnå anstendige inntekter ved å sette mål for leveinntekt og levelønn, fremme kollektive lønnsforhandlinger, og beskytte mot markedssvingninger med Fairtrade minimumspris.

Ifølge ILO er det 152 millioner barn som jobber. Om lag 70% av disse jobber i jordbrukssektoren og halvparten jobber under farlige forhold. Barnearbeid henger sterkt sammen med fattigdom. Fairtrade arbeider for å forhindre, avdekke og sikre barns rettigheter.

Klimaendringer fører til en rekke utfordringer for verdens bønder - tørke, høyere temperaturer, skiftende nedbør, flom, jordforringelser, ørkenspredning, knappere vannkilder, skadedyr og sykdommer. Klimatilpasning er derfor en naturlig del av Fairtrades arbeide for å styrke verdens småskalabønder.

Fairtrade og bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Handel kan være en grunnleggende drivkraft for fattigdomsbekjempelse og en bærekraftig utvikling. Gjennom bedre priser, anstendige arbeidsforhold og en mer rettferdig avtale for bønder og arbeidere i utviklingsland bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. I Fairtrade jobber vi med flere av bærekraftsmålene hver eneste dag.