Slik jobber vi

Fairtrade Norge ble stiftet i 1997. Fairtrade er en internasjonal merkeordning for mer rettferdig råvarehandel mellom bønder og arbeidere i utviklingsland og importører i ulike markeder. De internasjonale Fairtrade-standardene innebærer at sertifiserte produsenter i Afrika, Asia og Latin-Amerika blant annet får økt markedstilgang, tryggere arbeidsforhold, og mottar en garantert minimumspris for råvarene. Fairtrade-merking av produkter er en konkret og pålitelig løsning for importører og forbrukere i Norge som ønsker å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land. Fairtrade Norges hovedoppgaver er å oppmuntre og bistå leverandører i Norge til å tilby flere Fairtrade-merkede produkter på det norske markedet, samt informere norske forbrukere om hva Fairtrade er og hva de bidrar til når de kjøper Fairtrade-merkede produkter.

Vår visjon:

En verden hvor handel og næringsliv fremmer rettferdighet og bærekraftig utvikling for alle.

Vårt mål:

Gjøre det enkelt for forbrukere og virksomheter å ta bærekraftige valg.

Oversikt over Fairtrade Norges prinsipper og retningslinjer:

Ansatte

Hvem er vi?

Les mer

Partnerorganisasjoner

Hvem var med å stifte oss?

Les mer

Årsrapporter

Resultater oppnådd.

Les mer