Slik jobber Fairtrade Norge

Beskrivelse av hvilke funksjoner sekretariatet i Norge har

Fairtrade Norge har som formål å informere og forvalte merkeordningen i Norge. Sekretariatet består av rådgivere som jobber opp mot dagligvare, storhusholdning, myndigheter og offentlig sektor for å rådgi om hvordan håndtere utfordringer og risiko på råvarene i verdikjeder. Fairtrade Norge har ansvar for lisensavtaler med norske lisenstakere på vegne av Fairtrade-systemet. For å anvende Fairtrade-merket på produkter i Norge må produkteier rådføre seg med Fairtrade Norge.

Ansatte

Hvem er vi?

Les mer

Partnerorganisasjoner

Hvem var med å stifte oss?

Les mer

Årsrapporter

Resultater oppnådd.

Les mer