Partnerorganisasjoner

Støttespillere og stiftere av Fairtrade i Norge

I 1997 ble Fairtrade Norge (da Max Havelaar) stiftet av 12 norske organisasjoner: Det Kgl. Selskap for Norges Vel, Framtiden i våre hender, Kirkens Nødhjelp, Handel og Kontor, Norges Bondelag, Redd Barna, Kirkerådet, WWF, Norsk Folkehjelp, Frikirkens Globale Informasjon, Alternativ Handel og Norsk Næring- og Nytelsesarbeiderforbund (NNN).

I dag er dette våre partnerorganisasjoner:

Initiativ for etisk handel (IEH)

  • Stiftelsen Fairtrade Norge er medlem av Initiativ for etisk handel. (Se vårt medlemsbevis)
  • Fairtrade Norge følger IEH sine etiske retningslinjer for innkjøp. Les mer på IEH sin hjemmeside.