Barne- og slavearbeid

Fairtrade beskytter og støtter barn og unge

@Linus Hallgren

I følge ILO er det 152 millioner barn som jobber. Om lag 70% av disse jobber i jordbrukssektoren og halvparten jobber under farlige forhold. I Fairtrades standarder er utnyttende barnearbeid forbudt. Fairtrade har en tett dialog med Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer om bekjempelse av barnearbeid, og kontrollorganet FLOCERT har kontrollrutiner for å avdekke eventuelt barnearbeid.

Fattigdom er en hovedårsak

Fattigdom er ofte årsaken til barnearbeid. Hvis foreldre er syke eller uten jobb, hvis foreldrenes lønninger og råvarebetaling ikke kan dekke familiens basisbehov, hvis betaling eller avlingen svikter, må barna hjelpe til for å sikre familiens overlevelse. Barnearbeid er mest utbredt i de landene med størst fattigdom, i hovedsak land i Afrika sør for Sahara. Særlig i krise- og konfliktområder er barn spesielt utsatt.

Over 100 millioner barn jobber i jordbrukssektoren. Mange av dem jobber 10-12 timer i døgnet sju dager i uken, og har dermed ikke tid til skole eller lek. Mange får ikke tilstrekkelig næring og jobber under farlige forhold, og mange er regelrette slavearbeidere.

Konsekvenser av utnyttende barnearbeid

Det å hjelpe til hjemme på garden, kan selvsagt være helt greit og naturlig. Når omfanget og arten av arbeidet barn utfører går ut over skolegang, fritid og helse, kalles det utnyttende arbeid.

Hos mange barn vil tungt og farlig arbeid sette skadelige spor: benbrudd, brannsår, hudsykdommer, astma og allergi, blindhet, døvhet eller hode- og magesmerter. Ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) dør hvert år om lag 22.000 barn og unge i arbeidsrelaterte ulykker.

Fairtrades innsats mot barnearbeid

Utnyttende barnearbeid er forbudt i Fairtrade-standardene. Det vil si at:

  • Barn under 15 år må ikke ansettes direkte eller indirekte i Fairtrade-sertifiserte kooperativer/plantasjer.
  • Barn under 18 kan ikke utføre arbeid som hindrer skolegang eller sosial, psykologisk og fysisk utvikling.
  • Barn kan kun under strenge vilkår hjelpe til i familiejordbruket. Arbeidet må være alderstilpasset, foregå utenom skoletid og ikke i et større omfang enn at barnet har tilstrekkelig fritid.
  • Hvis et kooperativ/plantasje ligger i en region med utbredt barnearbeid, blir de oppfordret til å utarbeide en plan for bekjempelse og avdekking av barnearbeid.
  • Hvis et kooperativ/plantasje har identifisert barnearbeid som en risiko, må de utarbeide en plan for bekjempelse og avdekking av barnearbeid.

Fairtrade har tett dialog med Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer om barnearbeid og hvordan man avdekker og bekjemper det. Ingen sertifisering eller program som jobber i områder og sektorer hvor barnearbeid er utbredt kan gi en garanti om at barnearbeid aldri vil finne sted. Fairtrade garanterer imidlertid at vi jobber seriøst og hardt for å bekjempe barnearbeid og for å styrke barns og unges situasjon. Vi garanterer også hvis det avdekkes barnearbeid, handler vi umiddelbart og sikrer barnet/barna på både kort og lang sikt.