Fokusområder

Ekstra fokus og ressurser

Råvareproduserende småbønder og arbeidere møter en rekke utfordringer i jordbruket, på arbeidsplassen og i handelssituasjonen. Noen utfordringer varierer etter region og råvare, mens andre gjelder alle. Noen av utfordringene trenger et ekstra fokus, både i Fairtrade-standardene og i Fairtrades arbeid med å støtte de sertifiserte kooperativene og plantasjene.

Småskalajordbruk

Fairtrades mål er å styrke småskalabønder, forbedre deres hverdag og sikre dem bedre betingelser i internasjonal råvarehandel.

Les mer

Klimatilpasning

Klimaendringene som rammer jordbrukssektoren i Sør vil påvirke oss alle. Store omlegginger må til, og det krever penger og kunnskap.

Les mer

Arbeidstakers rettigheter

Ansatte ved fabrikker og gårder er blant de mest sårbare menneskene i global handel.

Les mer

Barne- og slavearbeid

Om lag 70 % av verdens 150 millioner barnearbeidere jobber i jordbrukssektoren. I Fairtrades standarder er utnyttende barnearbeid forbudt.

Les mer

Kvinner og likestilling

Fairtrade jobber for at kvinner og menn skal behandles likt og få lik tilgang til fordelene fra Fairtrade.

Les mer