Produsentnettverk

Oppfølging og representasjon

Det finnes tre produsentnettverk i Fairtrade-systemet; ett i Afrika, ett i Asia og ett i Latin-Amerika. Produsentnettverkene representerer interessene til bøndene og arbeiderne som er tilknyttet de sertifiserte bondekooperativene og plantasjene. I tillegg har de ansvar for å gi kooperativene og arbeiderne den støtten og rådgivning de har krav på.

Produsentnettverken er ansvarlig for å gi den støtten og oppfølgingen som Fairtrade-sertifiserte bondekooperativer, bønder, plantasjer og plantasjearbeidere har krav på. Dette dreier seg blant annet om rådgivning rundt god drift av et kooperativ, rundt hvordan oppnå sertifiseringskravene og til utvikling av egne programmer for bekjempelse av barnearbeid. Det kan også dreie seg om å opprette dialog med organisasjoner, myndigheter og andre aktører som tilbyr ressurser innen for eksempel jordbruk, kvalitet, klimatilpasning eller finansiering.

Produsentnettverkene representerer de Fairtrade-sertifiserte kooperativene og plantasjene i lokalt samfunnsliv og beslutningstagning, og også inn i Fairtrade-systemet. Blant annet uttaler de seg om nye standarder, priser, programmer og strategier. Produsentnettverkene har også halvparten av stemmene i Fairtrade Internationals generalforsamling og nominerer fire av 11 styremedlemmene i Fairtrade International.

CLAC

CLAC representerer Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer i Latin-Amerika og Karibia.

Les mer

NAPP

NAPP representerer Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer i Asia og Stillehavsregionen.

Les mer

Fairtrade Africa

Fairtrade Africa representerer Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer i Afrika og Midtøsten.

Les mer