Fairtrade International

Standarder for bærekraftig produksjon og rettferdig handel

Generalforsamling i Fairtrade International 2017

Navet i Fairtrade-systemet er paraplyorganisasjonen Fairtrade International. De har mange sentrale oppgaver, blant annet utvikler de Fairtrade-standardene, evaluerer effekten av Fairtrade, utvikler de internasjonale strategiene for Fairtrade og setter regler for bruk av Fairtrade-merket.

Ekspertfunksjon og utvikling av Fairtrade-standardene

Fairtrade International holder til i Bonn, Tyskland, og er det faglige navet i Fairtrade. Her er det ansatt eksperter på alt fra arbeidstakerrettigheter og bekjempelse av barnearbeid, til effektevaluering og kommunikasjon.

Fairtrade International utvikler Fairtrade-standardene for bærekraftig produksjon av råvarer og handel med disse. De fastsetter også Fairtrade-minimumsprisen og Fairtrade-premiumen for hver enkelt råvare. Fairtrade International utarbeider Fairtrades globale strategier og satsingsområder. Her kan du lese Fairtrades globale strategi for årene 2016-2020. De utvikler egne programmer på områder som trenger ekstra fokus, som småskalajordbruk, klimatilpasning, levelønn og barnearbeid. Internasjonale retningslinjer for bruk av Fairtrade-merket på produkter og standardavtaler med merkevarer som eier Fairtrade-merkede produkter, er andre eksempler på funksjoner som ligger hos Fairtrade International og som gjør Fairtrade til en pålitelig og forutsigbar samarbeidspartner for aktører over hele verden.

Standarder, priser, strategier og programmer vedtas av Fairtrade Internationals styre etter en høringsprosess der alle relevante aktører er involvert, fra kooperativer, plantasjer og produsentnettverkene, til handelsaktører og merkevarene som har Fairtrade-merkede produkter i sin portefølje. Utviklingen av Fairtrade-standardene skjer i overensstemmelse med kravene i sertifiseringen ISO 17065 og ISEAL Code of Good Practice on Standard Setting.

Fairtrade International gjør evalueringer av hvilken effekt Fairtrade har for mennesker og samfunn i Afrika, Asia og Latin-Amerika, i tett samarbeid med blant andre produsentnettverkene og FLO-CERT. I tillegg følger de med på ekstern og uavhengig forskning på Fairtrade, noe Fairtrade har uttalt at vi ønsker oss mer av.

Organisering og struktur

Fairtrade International har 37 medlemmer, hvorav 34 er nasjonale Fairtrade-organisasjoner og markedsføringsorganisasjoner som informerer om Fairtrade i markeder der det selges Fairtrade-merkede produkter (Fairtrade Norge er en av disse), og tre er produsentnettverkene som representerer Fairtrade-sertifiserte bondekooperativer og plantasjer i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Fairtrade Internationals øverste organ er den årlige generalforsamlingen. Halvparten av stemmene i generalforsamlingen tilhører produsentnettverkene, den andre halvparten tilhører den nasjonale Fairtrade-organisasjonene.

Generalforsamlingen velger Fairtrade Internationals styre, som er det sentrale beslutningsorganet i Fairtrade. Styret består av fire medlemmer nominert av de tre produsentnettverkene, fire medlemmer nominert av de nasjonale Fairtrade-organisasjonene og tre uavhengige medlemmer.

Fairtrade-standardene

Fairtrade-standardene setter krav til både handelsbetingelser, arbeidsforhold og selve jordbruket.

Les mer

Fairtrade International

Les mye mer om Fairtrade på Fairtrade Internationals nettsider.

Les mer

Effekten av Fairtrade

Handel og dyrking etter Fairtrade-standardene gir bedre inntekter, mer effektiv drift og bedre arbeidsforhold for bønder og arbeidere i Sør.

Les mer