Økonomi

Minimumspris og forutsigbarhet

Jordbruk og handel er bare bærekraftig hvis bøndene får en inntekt som dekker grunnleggende behov og gjør det mulig å dyrke jorda på en måte som er effektiv og skåner miljø og klima. Handel etter Fairtrade-standardene gir bønder og plantasjer en høyere og mer stabil inntekt, blant annet gjennom Fairtrade-minimumsprisen og Fairtrade-premiumen.

Fairtrade-minimumspris

Det er fastsatt en Fairtrade-minimumspris for de aller fleste av de over 300 råvarene det finnes Fairtrade-standarder for. Fairtrade-minimumsprisen kan forstås som et sikkerhetsnett og skal dekke de gjennomsnittlige produksjonskostnadene for bærekraftig produksjon. Fairtrade er den eneste sertifiseringen som stiller konkrete krav til råvarebetaling.

Mange råvarer handles på børs og har en gjeldende verdensmarkedspris. Hvis verdensmarkedsprisen er høyere enn Fairtrade-minimumsprisen, har bøndene/plantasjene krav på denne. FLO-CERT kontrollerer at kooperativet/plantasjen har fått betalingen de har krav på.

Det er ikke fastsatt en Fairtrade-minimumspris for blomster, planter, sukker og te. Blant årsakene til dette er at det er mange ulike typer kvaliteter og vekster innenfor samme produktkategori, og at enkelte myndigheter har innført forbud mot en minimumspris.

Fairtrade-premium

I tillegg til råvarebetalingen, får alle bondekooperativer og plantasjearbeidere en ekstra pott penger kalt Fairtrade-premium. Fairtrade-premiumen er en fastsatt sum per kilo, liter eller stilk som er kjøpt til Fairtrade-betingelser. Bøndene og plantasjearbeiderne bestemmer i demokratisk fellesskap hva Fairtrade-premiumen skal brukes til, og velger en komité som utfører tiltakene. Fairtrade-premiumen skal investeres tiltak som kommer alle ansatte og gjerne hele lokalmiljøet til gode, for eksempel utdanning/opplæring, studiestipender, helsetilbud, barnehager, pensjonsordninger, brønner og sanitæranlegg. Kooperativer kan også velge å investere pengene i infrastruktur eller produksjonstiltak som gjør produksjonen og handelen, mer effektiv, øker kvaliteten eller beskytter miljø/klima.

FLO-CERT kontrollerer at kooperativet/plantasjen har fått Fairtrade-premiumen de har krav på, og at beslutninger og bruk følger Fairtrade-standardene.

Forutsigbar inntekt og tilgang til finansiering

I tillegg til bedre inntekt, har forutsigbarheten rundt inntekt og de langsiktige handelskontraktene som følger med Fairtrade-handel en stor verdi for småbønder og plantasjer. Ved Fairtrade-handel har råvareprodusentene rett på å få deler av betalingen på forhånd, noe som gir en fleksibilitet og mulighet til å gjøre investeringer som forbedrer handelsopplevelsen for alle parter.

Småbønder må være organisert i kooperativer for å få Fairtrade-sertifisering. Det er ofte effektivt og kostnadsbesparende å samarbeide om råvareproduksjon, men det er også andre økonomiske fordeler ved kooperativorganisering. Når mange småbønder står sammen, blir de en sterkere og mer profesjonell part i internasjonal handel. Fairtrade-sertifiserte kooperativer har tilgang på kunnskap om internasjonal handel og verdien av egen råvare, og de får utdanning innen prisforhandlinger og hvordan ha en god dialog med sine kjøpere rundt hva det koster å dyrke råvarene på en bærekraftig måte. Når de er organisert i kooperativer, kan småbønder også lettere få tilgang på banklån og annen finansiering.