Miljø

Beskyttelse av miljø og klima

Småskalabønder vet bedre enn noen at mennesker er avhengige av jorda og naturen, og at de påvirkes av hvordan vi mennesker behandler dem. Imidlertid er det mange småskalabønder som ikke har tilgang på kunnskap om hvordan man dyrker jorda på en måte sikrer at den kan drives i generasjon og hvordan man kan beskytte miljøet og klimaet for belastningene jordbruk kan medføre.

Fairtrade-standardene har omfattende krav til bærekraftig jordbruk som beskytter nærmiljøet og klimaet. Det er bl.a. krav om redusert sprøytemiddelbruk, rensing av utslippsvann og tiltak mot jorderosjon. Genmodifiserte vekster er forbudt, utrydningstruede arter skal beskyttes og biologisk mangfold fremmes. Det oppfordres til økologisk jordbruk, og Fairtrade-premiumen er høyere for økologisk dyrkede råvarer. Mange Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer bruker naturlig gjødsel og biologiske metoder for bekjempelse av skadedyr.