Fairtrade-standardene

Rammeverk for bærekraftig jordbruk og handel

Fairtrade-standardene omfatter sosiale, miljømessige og økonomiske krav og bidrar til et bærekraftig jordbruk, ivaretakelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, og økonomisk og sosial utvikling for bønder og arbeidere.

Fairtrade International utarbeider standarder for bærekraftig råvareproduksjon og mer rettferdig handel med råvarer. Det finnes også Fairtrade-standarder for sporbarhet og for sammensetning av Fairtrade-merkede produkter med flere ingredienser.

Bønder, plantasjer, handelsaktører og merkevarer i hele verdikjeden må følge Fairtrade-standardene som gjelder for dem. Gjennom fysiske inspeksjoner og bokettersyn kontrollerer FLO-CERT at Fairtrade-standardene er fulgt.

Økonomi

Fairtrade-handel gir bønder og plantasjer høyere og mer stabil inntekt.

Les mer

Sosialt

Fairtrade-handel bidrar til tryggere arbeidsforhold og sosial utvikling.

Les mer

Miljø

Fairtrade-standardene har omfattende krav til bærekraftig jordbruk som beskytter miljø og klima.

Les mer

Sporbarhet

Fairtrade-sertifiserte råvarer er fullt sporbare gjennom hele verdikjeden.

Les mer