Dette er Fairtrade

Gjennom krav til råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet, bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.
Fairtrade er verdens mest kjente og anerkjente sertifisering og merkeordning for rettferdig handel. Fairtrade legger til rette for en tettere kontakt mellom råvareproduserende bønder og arbeidere, kommersielle aktører som kjøper og selger råvarene, og forbrukere som kjøper det ferdige produktet.

Fairtrade-systemet

Et globalt, ideelt og pålitelig system for bærekraftig råvareproduksjon og rettferdig handel.

Les mer

Fairtrade-merket

Fairtrade-merket identifiserer at produktene er produsert under Fairtrade-betingelser hvor produksjonen møter visse sosiale, miljømessige og økonomiske kriterier.

Les mer

Fairtrade-standardene

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer

Sertifisering og kontroll

All produksjon og handel med Fairtrade-sertifisering blir kontrollert av en uavhengig tredjepart.

Les mer

Fokusområder

Fairtrade International har identifisert ulike satsingsområder basert på hva bøndene- og arbeiderne melder fra at de trenger.

Les mer