Fairtrade-kommune

Hva er en Fairtrade-kommune og hvorfor skal man bli det?

En Fairtrade-kommune bidrar til fattigdomsbekjempelse og utvikling hos bønder og arbeidere i Sør gjennom sine innkjøp. Statusen som Fairtrade-kommune danner dessuten en god ramme for kommunikasjon og aktiviteter tilknyttet bærekraft, samfunnsansvar og internasjonal solidaritet.

I følge SSB sto kommuneforvaltningen i 2015 for ca. 38 % av totale offentlige innkjøp i Norge, og utgjorde et budsjett på over 183 milliarder kroner. Flere av produktene norske kommuner anskaffer finnes på DIFIs liste over produkter med høy risiko for kritikkverdige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Bomull og tekstiler, kaffe, kakao, te, eksotisk frukt og avskårne blomster er blant produktene på lista.

Kommunale midler forvaltes på vegne av samfunnet, og mange vil mene at de bør brukes på en måte som fremmer en bærekraftig utvikling og ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter. Lov om offentlige anskaffelser sier dessuten at oppdragsgiver skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i anskaffelsen. Fremfor å utvikle egne krav, kan innkjøper bruke anerkjente sertifiseringer og slik forenkle og effektivisere anskaffelsesprosessen. Fairtrade-sertifiserte varer er et pålitelig bidrag til bærekraftig råvareproduksjon, bedre arbeidsforhold og rettferdig handel. Kommunale innkjøp har også potensiale til å være en viktig bidragsyter til «det grønne skiftet», og også her kan innkjøp av Fairtrade-merkede produkter være et av flere tiltak.

Som Fairtrade-kommune setter man seg mål for hvor stor andel av det totale innkjøpet innenfor to produktkategorier som skal være Fairtrade-sertifiserte, med en prosentvis progresjon over et bestemt tidsrom. Dette er viktig da det er volum og økt markedstilgang som gir størst utviklingseffekt for bonden land med utbredt fattigdom. I tillegg oppfordres det til informasjonsarbeid og aktiviteter ellers i kommunen.

 

Sånn bli man Fairtrade-kommune

Dette må være på plass ved søknadstidspunktet:

  1. Politisk vedtak om at kommunen skal være en Fairtrade-kommune.
  2. En nedsatt styringsgruppe med tre funksjoner: politisk støtte (dvs. kontakt med, og vedvarende forankring i lokalpolitikken), kontakt med kommunens innkjøpsavdeling og kontakt med Fairtrade Norge.
  3. Innkjøp av Fairtrade-sertifiserte varer innen minst to produktkategorier, hvorav den ene må være kaffe. Det settes progresjonsmål ut i fra dagens status, som så følges opp gjennom innkjøp.
  4. Minst en kontaktperson til Fairtrade-Norge (skal alltid være oppdatert).

Dessuten oppfordres Fairtrade-kommuner til:

  1. å ha kontakt med sivilt samfunn, handelsstand, næringsliv og interesseorganisasjoner. Ta gjerne disse med inn i styringsgruppen.
  2. å ha tilknytning til lokal grasrot (se utfyllende informasjon i søknadsskjemaet).
  3. å drive informasjonsarbeid og aktiviteter tilknyttet Fairtrade overfor kommunens innbyggere (se forslag i søknadsskjemaet).

De fullstendige kriteriene og mer informasjon om Fairtrade-kommune og Fairtrade-fylke finner du i søknadsskjemaene og annen informasjon i linkene nedenfor.

Søknadsskjema Fairtrade-kommuner

Søknadsskjema og kriterier for å bli Fairtrade-kommune.

Les mer

Fairtrade-kommune logoen

Her kan du laste ned logoen. For andre formater og versjoner, kontakt kommune@fairtrade.no

Last ned logo

Manual for logobruk

Her finner du retningslinjene for hvordan bruke Fairtrade-kommune logoen.

Klikk her for å laste ned logomanualen