Fairtrade i offentlige innkjøp

En offentlig sektor som bidrar til bærekraftig forbruk

Lov om offentlige anskaffelser sier at oppdragsgiver skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i anskaffelsen, og den gir utstrakt anledning til å etterspørre produkter som tar hensyn til mennesker og miljø. Fremfor å utvikle egne krav, kan innkjøper bruke anerkjente sertifiseringer og slik forenkle og effektivisere anskaffelsesprosessen.

Mange av produktene som kjøpes inn av kommuner og offentlige instanser finnes på DIFIs liste over produkter med høy risiko for kritikkverdige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Bomull og tekstiler, kaffe, kakao, te, eksotisk frukt og avskårne blomster er blant produktene på lista. § 5 i anskaffelsesloven av 2017 sier at oppdragsgivere skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i anskaffelsen. Å etterspørre produkter med anerkjente tredjepartssertifiseringer er en trygg og effektiv måte å oppfylle dette kravet om egnede rutiner. I forskriftens § 8-6 står det dessuten at oppdragsgiver kan kreve en bestemt merkeordning som dokumentasjon.

Når stadig flere innkjøpere etterspør bærekraftssertifiserte produkter, påvirkes leverandører på det norske markedet til å tilby og utvikle flere slike produkter. En konsistent bruk av merkeordninger og miljøledelse kan også være effektiviserende for leverandørene.

I forbindelse med at den nye loven om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1.1.2017, gikk Fairtrade Norge, Miljømerking Norge, Debio og Stiftelsen Miljøfyrtårn sammen om å utvikle en veileder til offentlige innkjøpere for å stimulere til mer miljøvennlige, økologiske og etiske innkjøp. Se veilederen nedenfor.

Veiledning til innkjøpere

Hvordan sette krav til miljø, økologi og etikk i anbudskonkurranser.

Klikk her for veileder med juridisk hold

Fairtrade-kommune

En Fairtrade-kommune bidrar til fattigdomsbekjempelse og utvikling hos bønder og arbeidere i Sør gjennom sine innkjøp.

Les mer