Bærekraftige cashewnøtter

Cashewnøtter er gode og populære, men fattigdom og dårlige arbeidsforhold for dem som dyrker og foredler nøttene gir bismak. Nå tar norsk matbransje tak i utfordringene.

De siste årene har de positive helseeffektene av nøtter ofte blitt trukket frem, og helseinteresserte nordmenn har gjort nøtter til en større del av sitt kosthold. Skal vi følge anbefalingene fra en rekke eksperter på helse og bærekraftige matsystemer, som EAT Lancet-kommisjonen, skal vi alle spise mer nøtter i fremtiden.

Men hvor kommer nøttene fra? Og er de dyrket, foredlet og handlet på en bærekraftig måte? “Pakket i Norge for...” eller “Produsert i Norge for...” står det på baksiden av flere av nøtteposene du finner i norske butikkhyller. Men ingen av disse nøttene er dyrket i Norge. Cashewnøtter kan for eksempel være dyrket i Afrika, videreforedlet i Vietnam og så pakket i emballasje i Norge eller et annet europeisk land. Få nøtteprodukter i norske butikker gir informasjon om hvilke land nøttene er dyrket og videreforedlet i. Hvorfor er det sånn?

Mange som jobber innen videreforedling av cashewnøtter i Vietnam opplever brudd på arbeidstakerrettigheter, viser en kartleggingsstudie gjort på oppdrag fra Initiativ for etisk handel.
Foto: Fairtrade Norge / Line Wesley-Holand.

-Verdikjedene til cashewnøtter er som regel lange og kronglete. Det er nok kun et fåtall av norske merkevarer og kjeder som faktisk kjenner opphavet og verdikjeden til nøttene de selger, forklarer Line Wesley-Holand, seniorrådgiver i Fairtrade Norge.  

Men er det egentlig så viktig å kjenne til og opplyse om nøttenes herkomst? Ja, av flere grunner, mener Wesley-Holand. 

-Forbrukere blir stadig mer interessert i hvor varene de kjøper kommer fra og ønsker i økende grad at det skal være tatt hensyn til mennesker og miljø innen produksjon og handel. Det er et konkurransefortrinn å gi forbrukeren denne informasjonen. Mye tyder på at forbruket av nøtter vil øke i årene som kommer, og det gjør det enda viktigere å ha et bevisst forhold til nøttenes verdikjeder. Det å kjenne opprinnelsen til et produkt og ha oversikt over verdikjeden, er en forutsetning for at merkevarer og kjeder skal kunne ta tak i verdikjedeutfordringer knyttet til arbeidsforhold, fattigdom og bærekraft, sier Line Wesley-Holand i Fairtrade Norge. 

Fattigdom og brudd på arbeidstakerrettigheter 

Nøtter er nemlig blant råvarene som ofte dyrkes, videreforedles og handles på en måte som virker negativt inn på mennesker og miljø. Det skapte overskrifter verden over da Human Rights Watch i 2011 beskrev hvordan vietnamesiske myndigheter brukte internerte rusmisbrukere i regelrette tvangsarbeidsleire til videreforedling av cashewnøtter - nøtter som ble eksportert til hele verden, sannsynligvis også til Norge. “Blood cashews” ble et uttrykk. Merkevarer og kjeder som handler med cashewnøtter, fikk øynene opp for hvordan komplekse verdikjeder, tvangsarbeid, barnearbeid, fattigdom og miljø- og helseskadelig produksjon, preger både dyrkingen og videreforedlingen av disse populære nøttene.  

- I produksjon av cashewnøtter er det flere utfordringer, både knyttet til selve produksjonen av nøttene, og i forbindelse med foredling, forteller Knut Lutnæs, miljøsjef i Coop Norge SA.
Foto: Coop Norge SA.

- I produksjon av cashewnøtter er det flere utfordringer, både knyttet til selve produksjonen av nøttene, og i forbindelse med foredling. Det dreier seg om barn som deltar i produksjon av nøttene og ulike helse- og sikkerhetsproblemer i foredlingsprosessene. Dette er godt beskrevet blant annet i en ny rapport fra Initiativ for etisk handel, som leder et prosjekt som Coop er med i, forteller Knut Lutnæs, miljøsjef i Coop Norge SA. 

Norsk handel sammen om forbedringsprosjekt 

Norske Initiativ for etisk handel (IEH) har gått sammen med sine medlemmer Unil (NorgesGruppen), Coop, Rema 1000, Orkla og Foodman om et prosjekt som skal sikre at cashewnøtter som importeres til Norge produseres på en måte som i større grad tar hensyn til mennesker og miljø.  

- Dette er et treårig prosjekt med støtte fra Norad hvor IEH sammen med norske dagligvarekjeder og leverandører gjør en dyptgående aktsomhetsvurdering av verdikjeden for cashewnøtter. Basert på funnene setter vi i gang konkrete forbedringsaktiviteter knyttet til cashewnøttsektoren i Vietnam i et bredt samarbeid med bransjen og lokale aktører. Stikkord er kompetanseheving hos bønder og foredlingsfabrikker, styrke sosial dialog og jobbe for bærekraftige modeller for innkjøp, sier Ole Henning Sommerfelt, seniorrådgiver i Initiativ for etisk handel.

Ole Henning Sommerfelt er seniorrådgiver i Initiativ for etisk handel.
Foto: IEH

I oktober 2018 publiserte IEH en studie som beskriver hvordan brudd på arbeidstakerrettigheter, fattigdom, barnearbeid og lite bærekraftig jordbruk fortsatt preger cashewsektoren i Vietnam.  

-IEHs kartleggingsstudie viste betydelig risiko knyttet til dårlige arbeidsforhold og miljøhåndtering. Cashewbøndene har utfordringer knyttet til lite midler, lav produktivitet, barnearbeid og sprøytemidler som forurenser drikkevannskilder. Innen prosessering av nøttene er de største utfordringene hos små og mellomstore bedrifter, med mangel på kontrakter, uforsvarlige HMS-forhold og lave lønninger. Men også hos større leverandører og eksportører er det utfordringer, ofte i form av manglende sosial dialog mellom arbeidere og ledelse og reell representasjon av arbeiderne, forteller Sommerfelt.

Forbedringer hos småskalabønder 

Fairtrade Norge bidrar faglig inn i cashewprosjektet og var sammen med IEH på en reise til Vietnam i oktober 2018. Mye av cashewnøttene som produseres i Vietnam, dyrkes av småskalabønder. Lave og kraftig svingende råvarepriser gir utfordringer for bøndene, som ofte står alene og er prisgitt betingelsene som oppkjøpere gir dem. De fleste bøndene lever i fattigdom, og mange har opparbeidet seg stor gjeld. Barnearbeid er en av de alvorlige konsekvensene av fattigdommen. Produktiviteten i Vietnams cashewproduksjon synker, men få bønder har tilgang på kunnskapen og de økonomiske ressursene som trengs for å drive mer produktivt og dyrke mer bærekraftig. IEH-studien beskriver hvordan bondekooperativer og sertifisering av disse ofte medfører økt kunnskap om god jordbrukspraksis, samt fokus på bekjempelse av barnearbeid.  

Bøndene Bui Thi Nygoan og Nguyen Thi i det Fairtrade-sertifiserte bondekooperativet Phuoc Hung Coop, sammen med seniorrådgiver i Fairtrade Norge Line Wesley-Holand.
Foto: Fairtrade Norge / Line Wesley-Holand

Reisefølget besøkte det Fairtrade-sertifiserte bondekooperativet Phuoc Hung Coop bestående av 134 bønder som dyrker cashewnøtter i liten skala. De møtte blant andre de to kvinnelige bøndene Bui Thi Nygoan og Nguyen Thi, som kunne fortelle at den stabile prisen de får gjennom Fairtrade-handel, er avgjørende for at de kan forsørge barn og barnebarn. Økologisk dyrking bidrar dessuten til fruktbar og sunn jord. Noen av trærne deres er over tretti år gamle, men produserer fremdeles godt med nøtter. Bøndene praktiserer naturlig innhøstning; frukten faller på bakken, de plukker den opp, plukker av nøtten og legger frukten inn mot stammen så den gir gjødsel til trærne.  

- Bonden er utgangspunktet for all mat og for internasjonal råvarehandel. Vi i Fairtrade mener at internasjonale matsystemer aldri kan bli bærekraftige uten et større fokus på bøndene og en innsats for å styrke deres posisjon. Dannelse av bondekooperativer, kapasitetsbygging hos bøndene, langvarige handelsavtaler og en bedre betaling til bønder som i dag er fattige og har for liten kontroll over eget liv og produksjon, er noe av det man bidrar til når man kjøper Fairtrade-sertifiserte nøtter, sier Line Wesley-Holand i Fairtrade Norge. 

Økologiske Fairtrade-merkede cashewnøtter fra Coop Änglamark.
Foto: Coop Norge SA

Sporbarhet viktig for bonden og for Coop Norge 

IEH-studien om cashewnøttsektoren i Vietnam beskriver hvordan full sporbarhet i cashew-verdikjeder kun fant sted der produksjonen var Fairtrade- eller økologisertifisert. Fairtrade tar utgangspunkt i standarder som skal følges og kontroll med at disse overholdes. Full fysisk sporbarhet kommer derfor “på kjøpet” når du kjøper Fairtrade-sertifiserte råvarer. 

-Fairtrade bidrar blant annet med sporbarhet helt ned til produsent i tillegg til å sørge for en forutsigbar pris på råvarene. Begge deler er viktig for Coop, bekrefter miljøsjef i Coop Norge SA, Knut Lutnæs.  

Coop Norge lanserte for noen uker tilbake økologiske Fairtrade-merkede cashewnøtter under den egne merkevaren Änglamark. Miljøsjefen håper at også Coops kunder kommer til å sette pris på dette. 
-Oppmerksomheten om bærekraftspørsmål er økende. Det gjør at vi håper mange av våre kunder, som eier oss, vil velge Fairtrade-sertifiserte cashewnøtter, sier Lutnæs. 

-Det er viktig at IEH-prosjektet har fokus på hele verdikjeden for en bærekraftig cashewindustri. Sporbarhet er en utfordring det pekes på i studien og det finnes velfungerende systemer i dag som man kan benytte seg av. Levelønn for arbeidere som jobber med videreforedling av cashewnøtter, er blant perspektivene man bør jobbe videre med i prosjektet, avslutter Line Wesley-Holand i Fairtrade Norge