Månedens lisenstaker - Princess

Princess har samarbeidet med Fairtrade Norge siden 2018 og har en rekke Fairtrade-merkede produkter i sitt sortiment. Den norske aktøren er opptatt av bidra til gode arbeids- og miljøforhold og kvalitetssikre alle ledd i produksjonen. Ved å velge Fairtrade-merkede tekstiler er de med på å skape mer rettferdige handelsvilkår for bomullsbønder. Vi stilte Linda Andreassen, Kvalitets og HMS ansvarlig hos Princess Gruppen AS, noen spørsmål om valget av Fairtrade, rettferdig handel og dagens situasjon.

Kan du fortelle litt om hvordan samarbeidet med Fairtrade startet?

Vi hadde leverandører som kunne tilby oss Fairtrade og vi syntes dette var spennende ettersom det er et kjent merke innen bærekraft. Fairtrade har også god kjennskap hos våre kunder og passet godt inn i vår miljøprofil. Når Fairtrade også arbeider med tekstiler, var det et enkelt valg. Samarbeidet er viktig for oss i Princess-Gruppen AS ettersom vi ønsker å bidra til en positiv utvikling for både råvareprodusenter og våre kunder.

Dere har et stort engasjement for rettferdig handel, hvordan involverer dere kundene deres på denne reisen?

Vi markedsfører Fairtrade-produkter digitalt på nettsiden, i nyhetsbrev, e-dm’er og på våre egne sosiale flater som Facebook og Instagram. Vi informerer om produkter som gjør det enkelt for kunden å ta bærekraftige valg, og gir informasjon om fordelene dette har. Fairtrade er kjent og etablert, og vi opplever god respons fra kundene på at vi har dette fokuset. Kommentarer og «likes» i sosiale medier viser at dette engasjerer.

Det finnes fortsatt et stort potensiale for Fairtrade i det norske markedet. Hvorfor bør andre følge deres eksempel?

Vi tror også at Fairtrade har et stort potensiale. Fairtrade står for verdier som vi tenker den norske forbruker synes er bra å støtte opp om. Vi har alle et ansvar for sørge for at de som produserer de varene vi kjøper opplever rettferdig lønn og gode arbeidsvilkår, og ved å kjøpe fra råvareprodusenter som er Fairtrade-sertifisert er vi alle med og støtte opp om en bedre hverdag.

Hvordan påvirkes dere av pandemien og handel med produksjon i utviklingsland?

Pandemien er en utfordring for alle, både for produsenter og oss som forbrukere. Vi blir kanskje enda mer bevisst på hvor vi legger igjen penger, og det blir derfor enda viktigere å støtte opp om gode ordninger som har positive ringvirkninger i produksjonsleddet. Vi kommer til å fortsette å kjøpe bærekraftig og det er også noe vi kommer til å satse på videre i fremtiden.