Månedens lisenstaker - Pals

Familiebedriften Pals AS har samarbeidet med Fairtrade siden 1997, og leverer kaffe til noen av Norges mest anerkjente hoteller, restauranter og bakerier. Pals har et sterkt engasjement for bærekraft, og har gjennom flere prosjekter bidratt til miljømessig- og sosial utvikling for kaffebønder. Vi stilte Lise Raanaas Haavind, produktsjef i Pals, noen spørsmål om samarbeidet med Fairtrade, rettferdig handel og dagens situasjon.

Lise Raanaas Haavind, produktsjef i Pals

Kan dere fortelle oss om hvordan deres samarbeid med Fairtrade startet? 

Vi var så heldige at vi hadde noen gode venner i Holland som fortalte oss om Max Havelaar, noe som fasinerte oss, for over 20 år siden. Det var i en tid da prisene på råkaffe var langt nede og vi forsto at mange kaffebønder måtte ha store økonomiske utfordringer med å skaffe penger frem til ny høsting kom i hus.  

Hvorfor falt valget på Fairtrade, og hvorfor er det viktig for dere å samarbeide med Fairtrade? 

Fairtrade setter menneskene i fokus, kanskje i større grad enn alternative sertifiseringsorganer. Vi tenkte at hvis menneske kunne sikres anstendige arbeidsforhold, ville de komme til å dyrke bedre kaffe også.  

For oss er et mer bærekraftig jordbruk viktig, og vi ser at Fairtrade fokuserer på dette gjennom krav til råvarebetaling, beskyttelse av miljøet og opplæring.   

Dere tar ansvar og viser engasjement for rettferdig handel, hvordan involverer dere kundene deres på denne reisen?  

Vi oppfordrer våre kunder til å informere sine kunder igjen om alle fordelene ved et Fairtrade-produkt. Vi oppdaterer jevnlig våre kunder om hva Fairtrade står for og hvordan bøndene blir sikret en minimumspris for sin kaffe gjennom våre nyhetsbrev. 

Hvordan jobber dere med bærekraft i deres bedrift, har dere noen spesielle prosjekter dere fokuserer på innenfor kaffe? 

Pals har et sterkt bærekraftsengasjement og ble Miljøfyrtårnsertifisert allerede i 2012. Vi har tatt Plastløftet i regi av Grønt punkt, leverer varer med lastebiler som også går på biogass, og har siden 1996 samarbeidet tett med WWF. Vår Miljøgruppe jobber kontinuerlig med å optimalisere våre miljøtiltak. 1. januar 2021 ble vi ferdige med å bygge om vårt kaffebrenneri i Asker til å gå på biodiesel. Vi forventer å spare miljøet for minst 57 tonn CO2 i året, noe som vil gi over 70 % i reduksjon i forhold til tidligere. Det ligger mye hardt arbeid og en betydelig investering bak dette, så nå håper vi også kundene våre vil sette pris på- og ta del i miljøengasjementet. Vi vil gi kundene våre en «ren kaffenytelse»! 

I tillegg må jeg fortelle om vårt Guatemala-prosjekt som vi har hatt sammen vår gode kunde Baker Hansen siden 2008. I Guatemala dyrkes vår fantastiske Fairtrade-kaffe, og vi har gjennomført syv prosjekter for kaffebøndene som har hatt en sosial og miljømessig vinkling. Vi har blant annet renovert 86 familieboliger med nytt ildsted og skorstein, som har forbedret inneklimaet betraktelig. Med forbedrede ildsteder trengs mindre ved, som igjen bidrar til å forhindre avskoging og jorderosjon. I tillegg har vi bygget nytt renseanlegg for avløpsvann fra kaffevasking.  

Vi har også hatt et skoleprosjekt nord i Guatemala i Huehuetenang-provinsen. Kunnskap, opplæring og tilpasningsdyktighet er avgjørende for at framtidige generasjoner ønsker å bli i kaffebransjen. 

Hvilke utfordringer innenfor kaffesektoren er dere mest opptatt av og hva ser dere som eventuelle løsninger på disse? 

Vi er bekymret for hvordan klimaendringer gjør produksjonen stadig vanskeligere for kaffebøndene. Det blir dyrere for dem å sikre gode avlinger, og mange kaffebønder får minimalt med støtte fra myndighetene. Mange kaffebønder gir opp og det kan føre til økt fattigdom og emigrasjon.  

Vi ønsker å være med på å sikre inntekstgrunnlaget for kaffebøndene ved blant annet å kutte mellomledd i handelen. I tillegg er det viktig å støtte de lokale bøndene slik at de får et bærekraftig matsystem. Eksempler på hva det kan jobbes med er planting av skyggetrær, erstatte kjemikalier og styrke kunnskap om at matjord er viktig å beholde.  

Det finnes fortsatt et stort potensial for Fairtrade i det norske markedet. Hvorfor bør andre følge deres eksempel? 

Vår erfaring er at Fairtrade-produkter er av svært høy kvalitet. Det er da en vinn-vinn-situasjon der vi får fantastiske produkter, mens vi samtidig sikrer at bøndene får en forutsigbar pris for kaffen sin. I dag har vi både diverse sukkervarianter og et bredt sortiment av kaffe som vi får levert med stabil og god kvalitet.  

Hvordan påvirker COVID-19 din bedrift og handel med produksjon i utviklingsland? 

Vi reagerte raskt i mars 2020 og har hatt en tett dialog med våre leverandører og transportører. Det vi har sett er at det hoper seg opp containere i havner, og det kan forekomme forsinkelser. I tillegg har frakten fra Østen blitt betydelig dyrere. Men alt i alt har handel med utviklingsland det siste året gått fint og vi er leveransedyktige på varer med god kvalitet.