Månedens lisenstaker - Norgesgruppen

Norgesgruppen har samarbeidet med Fairtrade siden 2002. Gjennom årene har de bidratt til at det er flere Fairtrade-merkede alternativer på det norske markedet, som Eldorado bakekakako og te fra Jacobs Utvalgte. Vi stilte Bjart Thorkil Pedersen, Fagsjef bærekraftig handel i NorgesGruppen ASA, og Julie Haugli Aarnæs, Fagsjef Bærekraftig Handel i Unil, noen spørsmål om samarbeidet med Fairtrade, rettferdig handel og dagens situasjon.

Kan dere fortelle litt om hvordan samarbeidet med Fairtrade startet?

Fra starten av Fairtrade Norge, da kjent som Max Havelaar, ble samarbeidet med Joh. Johannson Kaffe etablert. I 2002 så vi imidlertid behovet for et mer formelt samarbeid, og vi etablerte dermed en samarbeidsavtale som ble signert av konsernsjefen. Ettersom volumet vokste både i dybde og bredde innfridde avtalen. Det var også svært konstruktivt for begge parter med økt innsikt i gjensidige utfordringer. Samarbeidet ga vår virksomhet positivt omdømme, og har siden vært en del av vårt arbeid innen samfunnsansvar og bærekraft.


Hvorfor falt valget på Fairtrade og hvorfor er det viktig for dere å samarbeide med Fairtrade?

Det er mange grunner til at vi ønsker å støtte Fairtrade, men vi ønsker å trekke frem tre hovedgrunner;

1.Vi vet at en stor del av småskalabøndene i verden i dag lever under fattigdomsgrensen. Komplekse og ofte lange verdikjeder vanskeliggjør direkte kontakt med bøndene på utvalgte produkter. Det kan være vanskelig for oss å vite hvilke forhold noen typer risikoprodukter produseres under. Derfor benytter vi ulike sertifiseringer som blant annet sikrer bedre vilkår for primærleddet. Fairtrade er en av sertifiseringene vi benytter som evner å støtte småskalabøndene og gir dem en mulighet til å konkurrere – og overleve.

2.Fairtrade gir også verdifull opplæring i god landbrukspraksis, dette er ikke bare inntektsøkende, men bidrar også til å bekjempe klimaendringene vi nå står overfor.

3.Vi ønsker også trekke frem at vi tror at velfungerende organisasjoner er viktige for å skape endring. Fairtrade bidrar gjennom sitt arbeid til å legge press på bedrifter, myndigheter og andre interessenter for å skape et mer bærekraftig landbruk.

Dere viser stort ansvar og engasjement for rettferdig handel, hvordan involverer dere kundene deres på denne reisen? Hvilken respons får dere fra kunder og andre samarbeidspartnere?

Vi involverer våre kunder gjennom kommunikasjon og repetisjon. Det er viktig for oss å belyse de problemstillingene vi står overfor slik at våre kunder ser hva vi jobber med og brenner for. Vi er takknemlige for at våre kunders engasjement for rettferdig handel har økt betraktelig de senere årene. Dette er med på stadig å utvide våre fokusområder og ressursene vi bruker på rettferdig handel.

Det finnes fortsatt et stort potensiale for Fairtrade i det Norske markedet. Hvorfor bør andre følge deres eksempel?

Vi tror at solide merkeordninger slik som Fairtrade er en av de viktigste driverne for å sikre etisk matproduksjon i den tiden vi lever i nå. Selv om Fairtrade er en av merkeordningene som norske forbrukere er godt kjent med, er generelt kunnskapen om bærekrafts-sertifiseringer lav i Norge sammenliknet med våre naboland – her må vi jobbe sammen for å øke kunnskapen. Her tror vi også at vi står overfor et paradigmeskifte der de som ikke evner å ta ansvar for egen påvirkning vil miste konkurransekraften.

Covid-19: Hvordan påvirker pandemien din bedrift og handel med produksjon i utviklingsland?

Bortsett fra noen få forsinkelser i leveranser og et litt endret forbruksmønster i den innledende fasen, er det kanskje litt tidlig å konkludere med hvilke endringer vi vil se. Vi må være tydelig på at Covid-19 ikke brukes som en unnskyldning for å redusere arbeidstakerrettigheter eller fokuset på miljø og klimaendringer. Det er derfor viktig at vi nå fortsetter å fokusere på disse områdene og virkelig forstår hvordan vi kan bistå til å skape solide verdikjeder.