Månedens lisenstaker - Kjeldsberg

Det lokale kaffebrenneriet i Trondheim har samarbeidet med Fairtrade siden 2013 og har et viktig fokus på gode råvarer, kvalitet og bærekraft. Med en sterk lidenskap for kaffe og flere varianter Fairtrade-merket kaffe i sitt sortiment bidrar Kjeldsberg til at kaffebønder får en tryggere og mer forutsigbar hverdag. Vi stilte, administrerende direktør Jan Erik Glimsholt noen spørsmål om hvorfor valget av sertifisert kaffe og Fairtrade er viktig for dem.

Kan dere fortelle litt om hvordan samarbeidet med Fairtrade startet?

Det begynte med at enkelte av produktene våre var Fairtrade-sertifisert. I 2014 tok vi et bevisst valg om å sertifisere alle produktene våre; enten ved Fairtrade eller UTZ. I 2015 ble dette gjennomført, og all råkaffe som har kommet inn på fabrikken siden det har vært sertifisert.

Hvorfor falt valget på Fairtrade og hvorfor er det viktig for dere å samarbeide med Fairtrade?

Ettersom kaffe er definert som en risikoråvare, ønsker vi å ta vår del av ansvaret slik at kaffeproduksjonen blir mer bærekraftig og kan overleve i fremtiden. Vi er avhengig av en verdikjede der kaffedyrkerne spiller en avgjørende rolle, og når kaffeprisene er lave er det en betydelig risiko for at kaffebøndene ikke har økonomi til å produsere god råkaffe til oss. Enkelt forklart er alle aktører i kaffebransjen avhengig av at det er lønnsomt for kaffebøndene å produsere kvalitetskaffe.

Grunnen til at vi valgte Fairtrade er fordi det er en merkeordning som tar tak i utfordringene og som beviser at det er mulig å gjøre en forskjell. I tillegg er Fairtrade slik vi ser det, den mest anerkjente sertifiseringsordningen for kunder og samarbeidspartnere – noe som gir oss en konkurransefordel å tilby.

Dere viser stort ansvar og engasjement for rettferdig handel, hvordan involverer dere kundene deres på denne reisen? Hvilken respons får dere fra kunder og andre samarbeidspartnere?

Vi ser at det i økende grad stilles krav fra offentlige og private aktører om at produktene de kjøper skal være produsert på en ansvarlig måte – da gjerne ved at de er Fairtrade-sertifisert. Vi håper at vi har vært en bidragsyter til dette gjennom bevisst kommunikasjon og tilbud av slike produkter.

Det finnes fortsatt et stort potensialt for Fairtrade i det norske markedet. Hvorfor bør andre følge deres eksempel?

For å sikre tilgang på en råvare er det viktig at den produseres på en bærekraftig måte, som igjen sikrer produksjon i fremtiden. Dette gjelder i hovedsak sosiale- og økonomiske forhold, samt miljøutfordringer.

Covid-19: Hvordan påvirker pandemien din bedrift og handel med produksjon i utviklingsland?

Vi merket hamstringen i butikkene en kort periode, men så langt har vi ikke merket noe begrenset tilgang på råvaren.