Månedens lisenstaker - Dressmann

Dressmann har samarbeidet med Fairtrade Norge siden 2017 og ble verdens største moteaktør innen Fairtrade-bomull i 2018. Med kjerneverdien «responsible», bidrar Dressmann gjennom sitt arbeid til en mer ansvarlig innkjøpspraksis, og har i det siste fokusert på ivaretakelse av produsentene sine i en svært vanskelig tid. Vi stilte markedssjef for Dressmann, Snorre Vik, noen spørsmål om valget av sertifisering og hvorfor Fairtrade er viktig for dem.

Kan dere fortelle litt om hvordan samarbeidet med Fairtrade startet?

I 2017 signerte Varner “Sustainable Cotton Communique”, hvor vi forpliktet oss til at all bomull vi kjøper er fra bærekraftige kilder innen 2025. Samtidig var vi i diskusjoner med Fairtrade Norge, for å vurdere om vi skulle satse på Fairtrade-bomull. Fairtrade var et veldig bra valg for oss, både knyttet til vår fiberstrategi og vårt fokus på ansvarlig innkjøpspraksis. For at valget skulle være tydelig og synlig i butikk, satset vi på Fairtrade-bomull i flere av våre basisprodukter, som vi selger i store volumer. Dette resulterte i at Dressmann ble verdens største moteaktør innen Fairtrade-bomull i 2018.

Hvorfor falt valget på Fairtrade og hvorfor er det viktig for dere å samarbeide med Fairtrade?

En av Varners kjerneverdier er “responsible”, og vi opplever at Fairtrade er i tråd med dette. Både med tanke på sporbarhet, miljøaspektet, og ikke minst de sosiale og økonomiske aspektene, er Fairtrade en sertifisering som leverer på alle nivåer. Dressmann har butikker i flere markeder, og det er derfor fordelaktig at Fairtrade er en kjent sertifisering også i andre markeder enn i Norge. Gjennom å ha Fairtrade-sertifiserte produkter i våre butikker opplever vi også stolthet blant våre ansatte. Sammen med andre satsninger vi har på bærekraft, bidrar Fairtrade til at vi oppfattes som en relevant og aktuell arbeidsplass.

Dere viser stort ansvar og engasjement for rettferdig handel, hvordan involverer dere kundene deres på denne reisen? Hvilken respons får dere fra kunder og andre samarbeidspartnere?

Vi har involvert kunder gjennom kampanjer, artikler og historier på nettsiden vår. Kundene, bransjen og pressen gav oss oppmerksomhet i lanseringsfasen, ettersom Dressmann ble identifisert som verdens største moteaktør innen Fairtrade-bomull. Da vi skiftet ut bomullsinnholdet i flere av våre store basisprogrammer til Fairtrade-sertifisert bomull, endret vi ikke utsalgsprisene. Med dette har vi bidratt til å gjøre Fairtrade-sertifiserte bomullsprodukter tilgjengelige for folk flest. Vi er med på å opplyse og involvere kunden i mulighetene de har til å velge et mer bærekraftig produkt. Vi ønsker et langsiktig samarbeid som bygger kjennskap og tillit hos kunden over tid.

Det finnes fortsatt et stort potensial for Fairtrade i det Norske markedet. Hvorfor bør andre følge deres eksempel? 

Fairtrade-sertifiseringen er unik da den dekker de tre pilarene som er essensielle for ansvarlig handel: sosialt, økonomisk og miljømessig. Norske aktører som tenker at de skal ekspandere til nye markeder vil også ha glede av å jobbe med et merke som er gjenkjennbart i flere land.

Covid-19: Hvordan påvirker pandemien din bedrift og handel med produksjon i utviklingsland?

Selv om vi som selskap har blitt hardt rammet av pandemien i våre salgsmarkeder, ser vi at våre produksjonspartnere og deres medarbeidere, spesielt i Asia, har blitt rammet i enda større grad enn oss. Varner har med utgangspunkt i verdien «responsible» samarbeidet tett med våre produsenter for å opprettholde en ansvarlig innkjøpspraksis i denne vanskelige situasjonen. Vi har hatt fokus på å unngå ordrekanselleringer, og tatt ansvar for det vi hadde forpliktet oss til før pandemien slo til. Vårt mål er å være en stødig og forutsigbar handelspartner i en situasjon der mange produsenter sliter. Vi har også bistått lokalt i landene på ulike måter, blant annet med å hjelpe våre produsenter med å sette opp robuste systemer for en ansvarlig og trygg gjenåpning av produksjonen. Vi har også vært tett på alle produsenter for å sørge for at alle arbeidere får lønn, og at ingen er gjenstand for uriktige oppsigelser.