Månedens lisenstaker - Black Cat Kaffe og Tehus

I 2020 ble Black Cat Kaffe og Tehus lisenstaker. De har for andre år på rad lansert en julekaffe som er Fairtrade-merket. Vi stilte dem noen spørsmål om bærekraft.

Bilde: Black Cat Kaffe og Tehus

Hvordan jobber dere med bærekraft i Black Cat?

Selv om vi ikke har brukt det fremtredende i markedsføringen vår så har bærekraft alltid vært et sentralt aspekt av arbeidet vårt, enten det er gjennom å handle produkter som har en bærekraftig sertifisering eller gjennom å involvere oss i næringskjeden mer direkte ved å besøke gårder og finne samarbeidspartnere som har de samme verdiene som vi har. Det er et kontinuerlig arbeid som alltid kan forbedres.

I hvilken grad opplever dere at kunder vektlegger bærekraft og har dette endret seg over tid?

Vi har alltid sett en interesse for bærekraftige produkter, men vi ser nå spesielt at bedrifter og kontorer i økende grad ønsker å handle bærekraftige produkter.


Hvordan inkludere dere kundene i dette arbeidet? Hvordan kommuniserer dere deres engasjement for rettferdig handel?

Gjennom å fortelle historier fra opprinnelsesstedene til produktene våre.

Hvilke muligheter og utfordringer knyttet til bærekraft står dere og/eller bransjen ovenfor?

En av de største utfordringene er å formidle nøyaktig hva bærekraftig arbeid er, og hva man egentlig betaler for. Noen kunder tenker bare pris, skal man prøve å formidle til de hvorfor det noen ganger koster litt mer å ta bærekraftige forbrukervalg? Når det er mange ledd i næringskjeden mellom produsenten og forbrukeren så er det en risiko for at bærekraften forringes, informasjon forsvinner og at kostnadene øker. Det er vrient å engasjere forbrukere rundt pragmatiske løsninger, ofte er det idealisme som engasjerer. Så det å formidle bærekraftig arbeid på en bærekraftig måte er en utfordring, men også en enorm mulighet.

Vi er veldig glade for at dere ønsket å bli en lisenstaker hos oss. Kan dere fortelle litt om hvorfor dere valgte å gå for Fairtrade?

Fairtrade er en av de mest kjente merkevarene for bærekraftig handel i verden og forbrukere har en generelt god forståelse av hva det innebærer. Det gjør det veldig lett for kunden å ta gode forbrukervalg.

Hvilke forventinger har dere til Fairtrade og hva ønsker dere å få ut av samarbeidet?

Vi har ingen spesifikke forventninger til Fairtrade utover at dere fortsetter det gode arbeidet deres.