Krav fra norske blomsterimportører motvirker seksuell trakassering i Kenya

Seksuell trakassering er en vanlig del av arbeidsdagen for mange kvinnelige blomsterarbeidere som lever av å dyrke snittblomstene som vi pynter våre hjem med. Nå peker flere på sertifiseringskrav fra utenlandske importører som en av årsakene til at arbeidet med å bekjempe seksuell trakassering i blomsterbransjen for alvor har skutt fart.

Blomsterindustrien i Kenya sysselsetter rundt 100 000 mennesker. Flesteparten av arbeiderne er kvinner, mens det som regel sitter menn i eier- og lederposisjonene. Mange arbeidere blir seksuelt trakassert og utsatt for overgrep på jobben. Lokale og internasjonale fagforeninger og organisasjoner har i mange år satt søkelys på problemet.

Administrerende direktør i blomsterkjeden Mester Grønn, Erling Ølstad, forteller at de er godt kjent med at seksuell trakassering er en stor utfordring i Kenya og andre østafrikanske land som de importerer blomster fra. Han peker på sammenhengen mellom seksuell trakassering og manglende kjennskap til rettigheter: mange av de kvinnelige ansatte i blomsterindustrien er analfabeter og har liten tilgang på kunnskap om sine rettigheter.

Erling Ølstad Foto: Mester Grønn AS

- I utviklingsland er mange kvinner analfabeter. De har liten kunnskap om hvilke rettigheter de har, og de blir lett et bytte for menn som vil noe mer. Vi i Mester Grønn er derfor meget bevisste på at alle arbeidstakere på plantasjene vi kjøper fra skal få opplæring i hvilke plikter og rettigheter som gjelder på en arbeidsplass, forteller Erling Ølstad.

- I tillegg til kunnskap om rettigheter, må det også jobbes aktivt for at rettighetene blir oppfylt, og det må være rom for å si ifra om rettighetsbrudd uten frykt for represalier. Fairtrade krever at arbeidsgiver tar ansvaret og jobber aktivt mot seksuell trakassering på arbeidsplassen, supplerer Guro Glavin, seniorrådgiver i Fairtrade Norge med ansvar for blomster og kvinners rettigheter.

Fairtrade stiller krav om at plantasjeledelsen proaktivt skal beskytte ansatte fra seksuell trakassering. I samarbeid med bransjeorganisasjonen Kenya Flower Council, har Fairtrade og andre organisasjoner utarbeidet et praktisk rammeverk for dette arbeidet. På Fairtrade-sertifisert plantasjer drives likestillingsarbeidet fremover av en gender committee bestående av både kvinner og menn; den opplyser de ansatte om hvilke rettigheter de har, formidler kvinners interesser og behov inn til ledelsen, og de tar også imot varsler om seksuell trakassering.

- Vi krever at alle farmene vi handler med skal være Fairtrade-sertifisert eller blir det i løpet av kort tid. Det gjør vi fordi det er den måten vi best kan bidra til kunnskap om rettigheter og et bedre arbeidsmiljø for de ansatte på plantasjene vi kjøper fra, sier Ølstad i Mester Grønn.

I Kenya ser det ut til at sertifiseringskrav fra utenlandske importører, i kombinasjon med årelangt pådriverarbeid fra lokale og internasjonale organisasjoner og fagforeninger, gjør at arbeidet mot seksuell trakassering skyter fart og begynner å få en effekt for arbeiderne. Det tas for eksempel opp i dette innslaget fra en av Kenyas største TV-kanaler og i denne artikkelen fra BBC

Guro Glavin, seniorrådgiver i Fairtrade Norge.

- Utviklingen vi nå ser i Kenyas blomsterindustri viser det også FNs bærekraftsmål peker på: når sivilt samfunn, myndigheter og kommersielle aktører samarbeider, kan vi oppnå en betydelig effekt, sier Glavin.