Klimakompensasjon gjennom Fairtrade Carbon Credits

De fleste forbinder Fairtrade med sertifisering av jordbruksråvarer som kaffe, banan og bomull. Men det mange muligens ikke vet, er at Fairtrade også har et system for klimakompensasjon.

Klimaendringene representerer nye utfordringer for verdens småskalabønder og truer tilgangen på flere råvarer. Selv om bøndene i svært liten grad har bidratt til å forårsake klimaendringene selv, er de blant dem som er hardest rammet, og blir ofte oversett når klimatiltak blir utformet. I 2015 inngikk derfor Fairtrade International et samarbeid med den anerkjente sveitsiske stiftelsen Gold Standard Foundation, og utviklet en standard for salg av Fairtrade-sertifiserte utslippskreditter (Fairtrade Carbon Credits). Formålet var å skape en ytterligere finansieringsmulighet for klimatiltak hos småbønder.

Fairtrade Carbon Credits gir småskalabønder og produsenter mulighet til å investere i- og utføre prosjekter som kan redusere egen klimapåvirkning og øke motstandsdyktigheten mot klimaendringene. Prosjektene kan for eksempel innebære effektivisering av energibruk, bytte til fornybar energi og treplanting. Omsetningen av Fairtrade utslippskredittene skjer i samarbeid med Gold Standard, og på lik linje med Fairtrade-sertifiserte råvarer, får produsentene en minimumspris og premium-betaling for kredittene.

Et krav i Fairtrades klimastandard er at produsentene må være involvert og ha eierskap til prosjektene og utslippskredittene slik at de drar større nytte av pengene og får mulighet til å utvikle flere klimaprosjekter. Ved blant annet å sørge for at råvareprodusentene har et større eierskap til prosjektene, skiller Fairtrades utslippskreditter seg fra lignende ordninger.

Den første distributøren av Fairtrade-sertifiserte utslippskreditter i Norge  

CHOOOSE er den første distributøren av Fairtrade-sertifiserte utslippskreditter i Norge, som nå utvider sitt brede tilbud av klimakompensasjon med økt fokus på sosial utvikling.

Hvem er CHOOOSE?

CHOOOSE er et norsk teknologiselskap som akselererer bærekraftige løsninger. Selskapet har utviklet en plattform som gjør det enkelt for enkeltpersoner og organisasjoner å kompensere CO2-avtrykket sitt ved å koble seg opp mot de beste og mest anerkjente CO2-reduserende prosjektene i verden. For mer informasjon om CHOOOSE, besøk: chooose.today 

Vi stilte CHOOOSE noen spørsmål om hvordan de arbeider og hvorfor Fairtrade Carbon Credits er viktig for dem:

I hvilken grad opplever dere at kunder vektlegger sosiale prosjekter i forhold til klimakompensasjon, og har dette endret seg over tid?

Før de velger et klimaprogram, ønsker et flertall av våre kunder informasjon om klimaendringer, karbonmarkedet og fordelene med prosjektene de kan støtte. Selv om deres tilnærming vanligvis kommer fra et karbonperspektiv, ønsker de ofte prosjekter som gir et høyt nivå av sosial utvikling i tillegg til miljøfordeler. Det er ulike måter å måle slik utvikling på, og en måte er å vurdere hvordan et karbonprosjekt også gagner lokalbefolkningen når det gjelder sosial- og økonomisk velferd. Våre kunder er avhengig av sertifiseringsstandarder og tjenesteleverandører som CHOOOSE for å gi en slik garanti.

Hvilke muligheter og utfordringer står dere og/eller bransjen ovenfor?

Til tross for den nåværende globale helsesituasjonen, øker bevisstheten om klimaendringene dag for dag, og det dukker stadig opp nye initiativer som støtter klimaaksjonen. En av utfordringene for et selskap som CHOOOSE, er å sørge for at kundene våre forstår hva som trengs for å identifisere og støtte klimahandling med stor innvirkning – og at ikke alle klimaprosjekter er like. Noen organisasjoner har stor mistro til karbonmarkedet for tidligere synder, noe som er forståelig. Vårt oppdrag er å sørge for at vi tilbyr de beste løsningene, for å vise styrken i karbonmarkedet – selv om det kommer med en større kostnad.

Vi er veldig glade for at dere ønsket å bli en Fairtrade Carbon Credits distributør. Kan dere fortelle litt om hvorfor dere valgte å tilby Fairtrade Carbon Credits

Karbonmarkedet er komplekst, og en utfordring for mange selskaper er å investere nok tid og kapasitet til å virkelig kjenne til og forstå alle aspektene fullt ut (for eksempel markedsstruktur, prisnivå og forskjeller, prosjektteknologi, samt sosiale –og miljømessige innvirkninger.) Derfor bruker vi mye tid på å bygge tillit og kunnskap omkring de nøye utvalgte prosjektene vi tilbyr. Vi ser også at kundene setter pris på komforten og sikkerheten som tilbys av en troverdig tredjepartsorganisasjon som CHOOOSE. For oss er det viktig å tilby de mest effektive karbonreduksjonsprosjektene som er tilgjengelige, og Fairtrade har sertifisert noen av dem. Vi har sterk tiltro til prinsippet om sosial rettferdighet i Fairtrade-standarden, og våre kunder kjenner til merkeordningen - således er det en “vinn-vinn”-situasjon.

Hvilke forventinger har dere til Fairtrade og hva ønsker dere å få ut av samarbeidet?

Vi håper at Fairtrade vil promotere Fairtrade Carbon Credits og mulighetene dette gir og at vårt samarbeid understreker vår forpliktelse til verdiene Fairtrade representerer.

> Les mer om Fairtrade Carbon Credits på: fairtradecarboncredits.net