Kenyanske roser mer klimavennlige

Kenya eksporterer i dag flere roser enn noe annet land i Afrika. En ny studie viser at roser dyrket i Kenya har en mye lavere klimabelastning enn roser dyrket i Nederland.

Foto: Kate Fishpool

Kenya er blant verdens ti største produsenter av blomster og eksporterer flere roser enn noe annet land i Afrika. Ved flere enn 40 Fairtrade-sertifiserte plantasjer fører Fairtrade-standardene til positive endringer for de ansatte. I 2017 eksporterte Kenya over 400 millioner Fairtrade-merkede blomster, noe som ga en Fairtrade-premium på nesten 40 millioner kroner til de ansatte.

 

Kenyanske roser er klimavinnere 

Nederland har en stor blomsterindustri og produserer store mengder roser og andre blomster for salg på det europeiske markedet. Tidligere kom de fleste rosene som ble solgt i Norge fra Nederland og var for en stor del dyrket i drivhus som ble varmet opp av strøm. Etter at afrikanske roser fikk nulltoll til Norge og samtidig en positiv kvalitetsutvikling, endret dette seg; nå er om lag fire av fem roser som selges i Norge dyrket i Afrika.

Men hva skjer med CO2-utslippene når “kortreiste” europeiske roser byttes ut med roser som fraktes over halve verden med fly? De går faktisk drastisk ned! En fersk studie fra analysefirmaet Treeze viser nemlig at roser dyrket i Kenya er mye mer klimavennlige enn roser dyrket i Nederland: produksjonen og frakten ved kenyanske roser solgt i Europa er beregnet til å ha rundt fem ganger mindre CO2-utslipp sammenlignet med roser dyrket i Nederland, og det på tross av flyfrakt. Oppvarmingen av de nederlandske drivhusene er beregnet til å være en mye større belastning for klimaet enn flyfrakten fra Afrika til Europa. Også tidligere studier, blant annet fra Cranfield University, har vist lignende funn.  

Monicah Wangui Kamau, arbeider ved den Fairtrade-sertifiserte blomsterplantasjen Oserian i Kenya. Foto: Ola Höiden

Levelønn og trygge arbeidsforhold 

Siden 2001 har Fairtrade jobbet for å forbedre forholdene for de ansatte ved roseplantasjer i Afrika og Latin-Amerika. Fairtrade-sertifisering av plantasjer betyr at det stilles krav om bl.a. et trygt arbeidsmiljø, organisasjonsfrihet, permisjons- og pensjonsrettigheter, forbud mot barnearbeid, satsing på minstelønn og levelønn. Av Fairtrade-salg genereres en pengepott kalt Fairtrade-premium som de ansatte investerer i utdannings- og utviklingstiltak. Å øke arbeidernes lønninger er nå et hovedfokus for Fairtrade, og målet er levelønn.  

De viktige vannressursene 

Flesteparten av blomsterplantasjene i Kenya ligger ved innsjøen Lake Naivasha, som har hatt store utfordringer de siste tiårene. Antallet mennesker i regionen har økt fra 30 000 i 1969 til rundt 300 000 i dag. Naivasha-sjøen og menneskene som er avhengige av den, har i mange år lidd under overforbruk av vann, forurensing fra blomsterindustrien, oppblomstring av alger og hugst av skogen i området rundt.  

De siste årene har det blitt gjort en stor innsats for å forbedre forholdene i Lake Naivasha, og Fairtrades krav til miljøvennlig dyrking er et av de viktige bidragene til en sunnere innsjø. Fairtrade-sertifiserte plantasjer skal bruke så lite vann som mulig i produksjonen og mange har innført et svært effektivt vanningssystem, såkalt hydroponisk dyrking. Fairtrade-kriteriene har strenge regler for hvilke sprøytemidler som kan brukes og ikke. Overskuddsvann som inneholder rester av sprøytemidler eller kunstgjødsel, skal gjenbrukes eller renses helt før det slippes ut i naturen. 

Annabelle Lefébure-Henriksen, daglig leder i Fairtrade Norge. Foto: privat

Suksesshistorie med vekstpotensial 

I 2017 ble det på verdensbasis solgt mer enn 830 millioner stilker Fairtrade-merkede blomster. 54 000 arbeidere ved 67 blomsterplantasjer i Afrika og Latin-Amerika fikk bedre arbeidsforhold og 67 millioner kroner i Fairtrade-premium. I Norge ble det solgt 28 millioner stilker Fairtrade-merkede blomster i 2017, en økning på hele 28 % fra året før.  

-Blomster har vært en av de største Fairtrade-suksessene på det norske markedet, og er det produktet vi i Fairtrade Norge får flest positive tilbakemeldinger på fra forbrukere. Det selges mye Fairtrade-merkede roser og andre snittblomster i Norge. Samtidig ser vi at potensialet for utvikling er stort: Julestjerner er fortsatt eneste Fairtrade-merkede plante på markedet, så her ligger det muligheter for vekst og innovasjon som det er spennende å følge med på, sier Annabelle Lefébure-Henriksen, daglig leder i Fairtrade Norge.  

Du får kjøpt Fairtrade-merkede blomster hos Mester Grønn, SPAR, Meny og Kiwi.  

Artikkelen er skrevet i samarbeid med Fairtrade Sverige.