Julestjerner gir levelønn

12. desember er julestjernens dag. Det norske salget av Fairtrade-merkede julestjerner, bringer 500 ugandiske arbeidere et skritt nærmere levelønn. I over hundre år har blomsten vært et symbol på julehøytiden, og nå kan den også bli et symbol på nye muligheter for fattige plantasjearbeidere i Uganda: i et pilotprosjekt ved en Fairtrade-sertifisert plantasje betaler kjøperne et ekstra lønnsbidrag til de ansatte.

De fleste julestjernene som selges i Europa, begynner sitt liv i Afrika. Der dyrkes de frem ved plantasjer i ca. 70 uker, før de sendes til europeiske gartnerier hvor de i løpet av ca. 20 uker dyrkes videre til ferdige julestjerner. Også mange av snittblomstene og plantene vi kjøper i norske butikker dyrkes ved blomsterplantasjer i østafrikanske land som Etiopia, Kenya, Tanzania og Uganda. Blomsterindustrien i disse landene er ofte preget av helsefarlige arbeidsforhold, diskriminering og lave lønninger. I 2016 kunne man for første gang kjøpe Fairtrade-merkede julestjerner i Norge, og i år vil blomsterkjeden Mester Grønn selge om lag 400 000 slike julestjerner.

Blomsterplantasjen Wagagai er Fairtrade-sertifisert. For julestjernene de kjøper, betaler norske Mester Grønn en ekstra sum som bidrar til levelønn for arbeiderne. Foto: Wagagai Ltd.

 

Hva er levelønn?

Levelønn er et ord man hører stadig oftere, men hva betyr det egentlig? Levelønn er en lønn som gjør det mulig å dekke alle nødvendige utgifter til mat, husly, helsetjenester, utdanning, pensjon og andre faktorer som trengs for å leve et godt liv.

Ved Fairtrade-sertifiserte blomsterplantasjer skal de ansatte, i tillegg til trygge arbeidsforhold, innfrielse av arbeidstakerrettigheter og midler til utviklingstiltak, som minimum motta nasjonal minstelønn når plantasjen først sertifiseres. Deretter skal lønningene økes trinnvis inntil levelønn er oppnådd. Det finnes imidlertid noen hindre som har gjort det nødvendig for Fairtrade å finne en annen vei frem mot levelønn: Nasjonale minstelønnssatser er ofte så lave at avstanden til en levelønn er veldig stor, og i mange land finnes dessuten ingen fastsatt nasjonal minstelønn. Det som heller ikke finnes, er gode beregninger på hva som faktisk utgjør en levelønn.  

- Levelønn er avgjørende for å kunne sikre god levestandard og anstendige arbeidsforhold, og må derfor anses som en menneskerettighet. Fairtrade ønsker å være en sterk pådriver for levelønn, og har satt i gang flere prosesser for å oppnå dette, forteller Annabelle Lefébure-Henriksen, daglig leder i Fairtrade Norge.  

Fairtrade International har tatt initiativ til en levelønnskoalisjon sammen med seks andre standardsystemer. Eksperter har på oppdrag fra koalisjonen utviklet en metode for utregning av levelønn, som til nå er brukt til utregning av 15 regionale levelønnsstandarder.  

Pilotprosjekt for levelønn 

Kunnskap om hva en levelønn utgjør i kroner og øre, er imidlertid bare første skritt på veien til en verdikjede som gjør det mulig å sikre at arbeidere får betalt levelønn.  

– I mange sektorer er det å gi de ansatte levelønn ingen enkel operasjon som kan gjøres over natten: for at plantasjer skal kunne øke de ansattes lønninger til levelønnsnivå og fremdeles ha en økonomisk bærekraftig drift, må alle som er med i verdikjeden – arbeidsgivere, fagforeninger, tradere, importører, butikkjeder og forbrukere – gjøre en felles innsats for levelønn, sier Lefébure-Henriksen.  

Engasjementet fra plantasjen Wagagai og den tyske importøren Selecta One gjorde det mulig å teste en metode for økte lønninger og bevegelse i retning av levelønn. Sammen med Fairtrade International utviklet de et pilotprosjekt kalt “Fairtrade Cents”. Det går ganske enkelt ut på at selskapene som kjøper julestjerner fra den Fairtrade-sertifiserte plantasjen Wagagai, oppfordres til å betale enda noen øre ekstra per julestjerne til et fond som går direkte til økte lønninger for de ansatte.  

-“Fairtrade Cents”-prosjektet er veldig spennende og særlig lovende fordi det drives frem av arbeidsgiveren og den europeiske importøren. Når disse oppfordrer sine kunder til å betale en liten ekstra sum direkte til arbeiderens lønningspose, tror vi budskapet vil bli lyttet til, forteller Lefébure-Henriksen.  

Erling Ølstad Foto: Mester Grønn AS

Norske julestjerner gir økt lønn til 500 arbeidere 

Den norske blomsterkjeden Mester Grønn har i 25 år handlet med blomsterplantasjer i Øst-Afrika, og er kjent for sin innsats for rettferdig handel og bedre forhold for plantasjearbeidere. Da tilbudet om å være med på “Fairtrade Cents”-prosjektet kom, var administrerende direktør Erling Ølstad ikke vond å be. 

-Vi i Mester Grønn har en visjon om å skape glede i alle hjem – dette inkluderer hjemmene til menneskene som jobber med å dyrke blomstene vi selger. Vi har i mange år kjøpt blomster fra Fairtrade-sertifiserte plantasjer og sett hvordan det gir bedre arbeidsforhold og styrker de ansatte gjennom utdanning, barnehager og helsetilbud. Levelønn for fattige arbeidere er et område hvor det fortsatt er mye ugjort, og vi er glade for å kunne være med og teste ut hva som kan være en god vei frem til levelønn, forteller Erling Ølstad, som er eier og administrerende direktør i Mester Grønn.  

“Fairtrade Cents”-modellen går ut på at kjøperen betaler ca. 45 øre per julestjerne inn i en levelønnspott som går uavkortet til lønninger til arbeiderne. Fordi ugandiske lønninger i utgangspunktet er veldig lave, utgjør denne summen ganske mye for den enkelte arbeider. De 400 000 Fairtrade-merkede julestjernene som Mester Grønn vil selge i 2018, gir en ekstra månedslønn for 500 arbeidere ved Wagagai-plantasjen. Ytterligere 1000 arbeidere vil få en ekstra månedslønn fra salg til andre europeiske kjeder. 

-Disse julestjernene blir en ørliten tanke dyrere enn julestjerner som ikke inkluderer et levelønnsbidrag. Men vi er trygge på at våre kunder gjerne er med på dette spleiselaget sammen med oss, og slik gi et velfortjent løft til arbeiderne som har dyrket de flotte plantene vi pynter våre hjem med, forteller Ølstad. 

-Også vi butikkkunder må være med og ta de bærekraftige valgene når vi handler. Det selges om lag 5 millioner julestjerner i Norge hvert år, og bare en liten andel av dette selges som Fairtrade-merkede julestjerner hos Mester Grønn. Vi håper flere norske blomsterforhandlere og dagligvarekjeder inspireres av dette prosjektet og ønsker å ta del i det, oppfordrer Annabelle Lefébure-Henriksen i Fairtrade Norge.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Om Fairtrade 

Fairtrade endrer måten handel fungerer på gjennom å stille krav til bedre priser, mer bærekraftig jordbruk, tryggere arbeidsforhold og bedre handelsbetingelser for bønder og arbeidere i utviklingsland. 1,66 millioner mennesker i 74 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika er involvert i Fairtrade. 1,48 millioner av dem er småskalabønder organisert i Fairtrade-sertifiserte bondekooperativer, 185 000 er ansatt ved Fairtrade-sertifiserte plantasjer.  Fairtrade-sertifisering av plantasjer innebærer blant annet at arbeidere skal skånes for farlige og diskriminerende arbeidsforhold, ha ordnede ansettelsesforhold og mulighet til å fagorganisere seg. Når du kjøper en Fairtrade-merket bukett eller blomst, betyr det at plantasjen de er dyrket ved er Fairtrade-sertifisert, og at kjøperen har betalt en ekstra sum penger kalt Fairtrade-premium som brukes til velferdstiltak som kommer de ansatte og lokalmiljøet til gode. Ofte velger arbeiderne å investere disse pengene i utdanning, helsetilbud og barnehager. 

Økt inntekt for småskalabønder og plantasjearbeidere er et av fokusområdene i Fairtrade Internationals strategi. “Fairtrade Cents”-pilotprosjeket er en av flere ulike mekanismer for levelønn som for tiden testes og evalueres, og som vil danne grunnlaget for Fairtrades fremtidige tilnærming til levelønn.

Om “Fairtrade Cents”

Pilotprosjektet “Fairtrade Cents” oppfordrer selskaper i verdikjeden for Fairtrade-merkede julestjerner til å betale noe ekstra øre per plante inn til et fond som i sin helhet utbetales som lønninger til plantasjens blomsterarbeidere.  Ved den Fairtrade-sertifiserte plantasjen Wagagai i Uganda, betaler alle kjøpere som selger de ferdige produktene som Fairtrade-merket, frem øre per plante i såkalt Fairtrade-premium, en pengepott som investeres i utviklings- og velferdstiltak som kommer alle ansatte ved plantasjen til gode. De kjøperne som er med på levelønnspiloten, betaler i tillegg 46 øre per plante inn til levelønnsfondet. Fondet forvaltes av represntanter fra fagforeningene, Fairtrade Africa, Wagagai og den involverte importøren. Blomsterarbeiderne får fondet utbetalt som lønn. Pengestrømmene kontrolleres av det uavhengige kontrollorganet FLOCERT. Pilotprosjektet løper i 2018 og 2019, og omfatter to julesesonger. Fairtrade håper å få flere plantasjer, importører og kjeder med på prosjektet i løpet av disse to årene. Les mer: www.fairtrade.net/new/latest-news/single-view/article/farm-workers-stand-to-earn-more-through-a-new-partnership-for-fairtrade-poinsettias.html

Om levelønnskoalisjonen

Standardsystemene Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ, Forest Stewardship Council (FSC), GoodWeave, Sustainable Agriculture Network og Social Accountability International har gått sammen om å danne Global Living Wage Coalition, under samarbeidsparaplyen ISEAL Alliance. Utgangspunktet for koalisjonen er erkjennelsen av at en felles fremgangsmåte og en mer koordinert innsats er det som skal til for å gjøre hvert enkelt standardsystem bedre rustet til å yte en levelønnsinnsats som virkelig monner for bønder og arbeidere i internasjonale verdikjer. Ved hjelp av en metode utarbeidet av levelønnsekspertene Martha Anker og Richard Anker, utvikles rapporter som viser regionsspesifikke levelønnsnivåer og hvor stort gapet er mellom faktisk lønn og levelønn. Les mer: www.isealalliance.org/about-iseal/our-work/global-living-wage-coalition

Om Wagagai

Den familieeide plantasjen Wagagai ligger ved Entebbe i Uganda. Med mer enn 2000 ansatte og en produksjon på over 500 millioner stiklinger årlig, er de en av verdens største produsenter av plantestiklinger. Krysantemum, julestjerner og begonia er plantene de produserer mest av. Les mer: www.wagagai.com