Internasjonal guide for merkeordninger berømmer Fairtrade sine standarder

En ny guide for etiske merkeordninger kalt «International Guide to Fair Trade Labels» berømmer Fairtrade-merkeordningen for å styrke arbeideres rettigheter, klimatilpasning og den unike premium-betalingen. Den internasjonale guiden skal gjøre det enklere for forbrukere og bedrifter å navigere i det stadig voksende markedet for merkeordninger.

Rapporten konkluderer med at Fairtrade International er den eldste og mest kjente etiske merkeordningen. Til tross for utviklingen av nye merkeordninger, er Fairtrade fortsatt den viktigste aktøren blant sosiale- og etiske merkeordninger.

Ifølge rapporten får Fairtrade toppkarakter i 31 av 45 kategorier, mer enn noen annen merkeordning. Spesielt positivt er det at bøndene- og arbeiderne i Fairtrade-systemet har 50 prosent stemmerett i Fairtrade Internationals generalforsamling, hvilket betyr at produsentene driver merkeordningen på lik linje med markedskontorene.

    Noen av kategoriene som Fairtrade oppnådde toppkarakter i er:

  • Helse og sikkerhet
  • Arbeidernes rettigheter og forebygging av moderne slaveri
  • Energi, avfall, vannforvaltning og beskyttelse av biologisk mangfold
  • Demokratisk beslutningstaking og kapasitetsbygging i kooperativ - og arbeiderorganisasjoner
  • Likestilling og rettigheter for vanskeligstilte, minoriteter og urbefolkning.

I tillegg blir Fairtrades nye standar for forebygging av avskoging og klimatilpasning trukket frem, samt den unike Fairtrade Premiumen. Det er den ekstra summen penger som bønder og arbeidere selv bestemmer hvordan de vil bruke, til gode for hele lokalsamfunnet.

Til sammenligning med andre klær- og bomullsmerkeordninger, er Fairtrades tekstilstandard spesielt hevet frem. Som forfatterne bemerker: «Fairtrade Internationals tekstilstandard gir arbeiderne en tydeligere stemme, krever arbeiderrepresentasjon, kollektive forhandlinger og levelønn.»

-Jeg er glad for at Fairtrade fortsetter å bli anerkjent som en global leder innen bærekraft og etiske standarder, sa Dario Soto Abril, administrerende direktør i Fairtrade International. - Men vi er ikke i mål. Vi vet at det fortsatt er mye å gjøre før vi oppnår en mer balansert verdenshandel, inkludert anstendig betaling til bønder og arbeidere. Noe vi aktivt jobber for å oppnå.

Samlet konkluderer rapporten at de åtte sosiale- og etiske merkeordningene som er omtalt, blir «en inspirasjonskilde for nye globale forskrifter som støtter økonomisk rettferdighet og miljøbeskyttelse.»