Fairtrade vokser internasjonalt

I 2017 vokste den internasjonale verdien av salget av Fairtrade-merkede produkter med 8 %, til nærmere 85 milliarder kroner. I tillegg til bedre og mer forutsigbare handelsbetingelser, fikk Fairtrade-sertifiserte bondekooperativer og plantasjer nærmere 1,8 milliarder kroner i såkalt Fairtrade-premium; en ekstra pott penger som investeres i mer bærekraftig jordbruk eller lokale utviklingstiltak.

Fairtrade Internationals årsrapport, med tittelen "Samarbeid for rettferdig og bærekraftig handel", viser hvordan Fairtrade styrker sin handlekraft for å bidra til bærekraftig levebrød for bønder og arbeidere, og det i en tid hvor verdens kaffepriser er på sitt laveste nivå siden 2006. Rapporten gir eksempler på hvordan Fairtrade jobber for å fordele verdien av internasjonal råvarehandel mer rettferdig: bedre strategier for at bønder og arbeidere skal få en reell levelønn, et spesielt fokus på å sette kvinner og unge i stand til å bidra til positiv endring i sine lokalsamfunn, støtte til bondekooperativer i arbeidet med å redusere den negative effekten av klimaendringene, og samarbeid med internasjonale aktører for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

1,8 milliarder i Fairtrade-premium

I tillegg til bedre og mer forutsigbare handelsbetingelser, fikk Fairtrade-sertifiserte bondekooperativer og plantasjer nærmere 1,8 milliarder kroner i såkalt Fairtrade-premium; en ekstra pott penger som investeres i mer bærekraftig jordbruk eller lokale utviklingstiltak. Dette representerte en økning på hele 19 prosent fra året før.

I 2017 var det flere enn 1,6 millioner bønder og arbeidere i 75 land som var tilknyttet Fairtrade-sertifiserte bondekooperativer og plantasjer. 30.000 produkter merket med Fairtrade ble solgt i 150 land verden over. Storbritannia fortsatte å være det største Fairtrade-markedet ut i fra salgsverdi, etterfulgt av Tyskland og USA, mens de fleste andre Fairtrade-markeder opplevde en tosifret vekst.

Salget av de største Fairtrade-råvarene vokste betydelig i 2017. Kakao økte mest med 57 prosent. Fairtrade-sertifisert sukker har hatt en sterk vekst på 30 prosent, og har kommet seg etter en betydelig nedgang grunnet innføringen av EUs nye sukkerregime i 2015. Fairtrade-sertifiserte kaffekooperativer økte Fairtrade-salget sitt med 15 prosent, mens salget av bananer til Fairtrade-betingelser økte med 11 prosent i 2017.

Rettferdig pris forutsetning for leveinntekt

Selv om Fairtrade anser økt salg og markedsadgang som en viktig drivkraft for økonomisk utvikling, mener vi samtidig at dette ikke er tilstrekkelig i seg selv for å oppnå jordbrukssamfunn som er bærekraftige på sikt.

- Vi mener at alle bønder og arbeidere fortjener en anstendig lønn for det de dyrker, sier Darío Soto Abril, administrerende direktør i Fairtrade International.
- De siste to årene har verdensmarkedsprisen på kaffe og kakao falt betydelig, noe bøndene selv har måttet ta konsekvensene av. Dette viser tydelig at en rettferdig pris må være et sentralt element i en helhetlig tilnærming til hvordan småskalabønder kan få en inntekt å leve av, sier Soto Abril.

Fairtrade vil nå teste et veikart for leveinntekt for småskalabønder innen kakaosektoren i Vest-Afrika. For plantasjearbeidere utvikles det for tiden skreddersydde modeller for levelønn, i første omgang innen blomster- og bananproduksjon.

I følge Darío Soto Abril trengs det en kollektiv innsats.
- Fairtrade er et verktøy som kan brukes for å distribuere mer verdi til bønder og arbeidere. Vi vil jobbe med regjeringer, sivilt samfunn, bedrifter, bønder, arbeidere og forbrukere for å gjøre bærekraftig inntekter til en realitet, avslutter Fairtrades internasjonale leder.