Danwatch-rapport om barnearbeid i kakaosektoren

En nylig rapport fra Danwatch beskriver bruk av barnearbeid i sertifiserte kakaokooperativer i Elfenbenskysten. Det er alvorlige forhold som fremstilles i rapporten. Dessverre er dette utfordringer som er velkjente i landbruksektoren i mange land. COVID-19 har i tillegg forverret situasjonen for mange barn og unge.

Fairtrade har i mange år jobbet for å forbedre arbeidsforholdene for småskalabønder og for å sikre tilstrekkelige inntekter for bønder og deres familie i råvaresektoren. Vi har en systematisk tilnærming til kontinuerlige forbedringer i utsatte sektorer, men det finnes ikke noe system som kan garantere at et produkt er fritt for barnearbeid. Fairtrade jobber med råvareprodusenter og deres lokalsamfunn for å utdanne, overvåke og forebygge barnearbeid.

For Fairtrade Norge er rapporten en bekreftelse på at vi må fortsette arbeidet vårt med å forbedre forholdene og handelsbetingelsene for småskalabønder og arbeidere i utviklingsland. Dette er ikke noe vi kan gjøre alene, skal vi oppnå målet om anstendige arbeidsforhold og bekjempe fattigdom må alle krefter gå sammen.

Fairtrade International og Fairtrade Africa følger opp rapporten og innhenter opplysninger fra Danwatch om de involverte Fairtrade-kooperativene for videre oppfølging. For ytterligere spørsmål om rapporten, ta kontakt med press@fairtrade.net.