Danwatch-rapport om barnearbeid i kakaosektoren

En nylig rapport fra Danwatch beskriver bruk av barnearbeid i sertifiserte kakaokooperativer i Elfenbenskysten. Det er alvorlige forhold som fremstilles i rapporten. Dessverre er dette utfordringer som er velkjente og COVID-19 har i tillegg forverret situasjonen for mange barn og unge.

En komplisert situasjon 

- Det er enormt komplisert, sier Dario Soto Abril, daglig leder i Fairtrade International. Barnearbeid i kakaoproduksjonen i Vest-Afrika er fortsatt et vedvarende problem av mange årsaker. Knapphet på arbeidskraft, lave lønninger, dårlige arbeidsforhold, manglende tilsyn fra myndigheter og mangel på skoler, så vel som konflikt og fattigdom i tilgrensende land, skaper betydelig grobunn for utnyttelse av barn. På toppen av dette ser vi helse- og økonomiske konsekvenser av COVID-19-pandemien.


Fairtrade jobber med råvareprodusenter og deres lokalsamfunn for kontinuerlig å utdanne, overvåke og forebygge barnearbeid. Men selv om Fairtrade arbeider systematisk med forbedringer i utsatte sektorer, finnes det ikke noe system som kan garantere at et produkt er fritt for barnearbeid, ettersom det ikke kan foretas daglige inspeksjoner på stedet. Fairtrade forsikrer at i tilfeller der det blir fremsatt et varsel om barnearbeid, igangsettes det umiddelbare tiltak for å beskytte de involverte barna.

Kampen for bedre arbeidsforhold og leveinntekt

Fairtrade har i mange år etterlyst og jobbet for å forbedre arbeidsforholdene for småskalabønder og for å sikre tilstrekkelige inntekter for bønder og deres familier i råvaresektoren. Inntektene skal være nok til å dekke et næringsrikt kosthold, rent vann, anstendig bolig, utdanning, helsehjelp og andre viktige behov, i tillegg til muligheten for oppsparing. I fjor økte Fairtrade minsteprisen og Fairtrade premiumen med 20 prosent i Ghana og Elfenbenskysten som et første skritt mot leveinntekt, men foreløpige tall antyder at salget av Fairtrade-sertifisert kakao fra Elfenbenskysten har falt med 11 prosent.

- Dette fallet i volum er en sterk påminnelse om realitetene vi står overfor, kommenterer Soto Abril. Fairtrades evne til å takle problemet med fattigdom og barnearbeid i kakaosektoren henger direkte sammen med volum kakao produsentene selger til Fairtrade-betingelser. Pr. i dag antyder våre data at mindre enn fem prosent av kakaoen som selges globalt, og rundt åtte prosent av kakaoen fra Elfenbenskysten, selges til Fairtrade-betingelser. Det betyr at selv sertifiserte produsenter ikke er i stand til å selge all avlingen sin til Fairtrade-betingelser, noe som igjen betyr at de ikke mottar Fairtrade-minstepris og -premium på all kakaoen de selger. Som er resultat av dette ser vi at mer enn halvparten av sertifiserte produsenter fortsatt lever i ekstrem fattigdom.

Et felles ansvar

For Fairtrade er rapporten en bekreftelse på at vi må fortsette arbeidet vårt med å forbedre forholdene og handelsbetingelsene for småskalabønder og arbeidere i utviklingsland. For å oppnå målet om anstendige arbeidsforhold og bekjempe fattigdom, må alle krefter gå sammen.

- Fairtrade og andre frivillige sertifiseringssystemer kan ikke løse disse problemene alene, understreker lederen for Fairtrade International. Regjeringer, bedrifter og forbrukere har alle et felles ansvar for å kreve anstendige priser og krever at selskaper arbeider aktivt for å eliminere brudd på menneskerettighetene i kakaoverdikjedene.

Fairtrade International og Fairtrade Africa følger opp funnene som avdekkes i rapporten og sikrer at nødvendige tiltak iverksettes.