Leveinntekt - et virkemiddel for å bekjempe fattigdom

Leveinntekt og levelønn er en menneskerett og et viktig virkemiddel for å bekjempe fattigdom. Dette er et viktig fokusområdet for Fairtrade og organisasjonen jobber strategisk mot målet om å sikre småskalabønder og arbeidere i globale verdikjeder en leveinntekt.

Bilde: Sean Hawkey

Fairtrade referansepris for leveinntekt

Fairtrade-minimumspris og -premium som bønder og arbeidere er sikret gjennom salg av råvarer til Fairtrade-betingelser, utgjør et viktig sikkerhetsnett. Men for å oppnå en leveinntekt, trengs det mer. Fairtrades referansepris for leveinntekt viser til prisen som er nødvendig for at bønder og arbeidere med et tilstrekkelig, bærekraftig produktivitetsnivå, skal kunne få en anstendig leveinntekt. Fairtrade har fastsatt en referansepris på kakao fra Ghana og Elfenbenskysten. Det har også blitt gjort for vanilje fra Madagaskar og Uganda. Neste steg er å gjøre tilsvarende beregninger for kaffe i flere produksjonsland.


Avgjørende produksjonsfokus

Mange småskalabønder har ikke oversikt over egne driftskostnader, eller over hvor mye de tjener på sine avlinger. Fairtrade har utviklet enkle verktøy slik at bønder lettere kan planlegge og optimalisere sin avkastning gjennom mer nøyaktige data omkring kostnader og inntjening. Med støtte fra det tyske departementet for internasjonalt samarbeid, GIZ, skal disse verktøyene digitaliseres og bli en gårdsdrift-applikasjon.

Politisk påvirkning

Fairtrade oppfordrer regjeringer til å lede vei i arbeidet med å sette leveinntekt og levelønn på agendaen. Utviklingspolitikken kan bidra til å fremme bedre handelsbetingelser for og med utviklingsland, fremme næringsliv lokalt og yte bistand. For å bidra til fattigdomsbekjempelse og sosial utvikling må utviklingspolitikken bidra til nødvendig økonomisk vekst og styrking av privat sektor. 

Ambisiøse forpliktelser fra offentlige sektor er avgjørende; offentlige innkjøp kan drive det private leverandørmarkedet til å ta ansvar for eventuelle menneskerettighetsbrudd, betale en mer rettferdig pris for råvarene og bidra til økonomisk vekst i utviklingsland.

Fortsatt utfordringer 

Det gjenstår fremdeles mye arbeid før vi når målet om leveinntekt og levelønn for småskalabønder og arbeidere. COVID-19 pandemien rammer de mest sårbare hardest, og uten støtte fra det internasjonale samfunnet og næringslivet, risikerer vi en massiv tilbakegang i den utviklingen som har funnet sted. Det er viktig at vi nå intensiverer arbeidet for leveinntekt og levelønn i globale verdikjeder.