Studie viser fremgang mot levelønn i Colombia

01. July 2020

Det ble nylig gjennomført en studie som undersøkte hvor mye bananarbeidere i Colombia trenger i lønn for å ha et anstendig og verdig liv. Studien ble utført på vegne av Global Living Wage Coalition (GLWC), som tar sikte på å utvikle estimater for levelønnsnivå i flere land, basert på en enhetlig definisjon og metodikk for å beregne levelønn. Studien fant gode handelsforbindelser som en av årsakene til at flere bananarbeidere i Fairtrade-systemet allerede tjener en anstendig lønn de kan leve av.

Les mer

Månedens lisenstaker - Dyreparken

25. June 2020

Kristiansand Dyrepark AS inngikk et samarbeid med Fairtrade i 2019, og har lansert en kolleksjon med barneklær i økologisk Fairtrade-bomull. Dyreparken er blant annet kjent for sitt fokus på dyrevelferd, og har de siste årene jobbet med å gjøre produktene sine mer bærekraftig. Ved å velge Fairtrade-bomull er de med på å skape mer rettferdige handelsvilkår for bomullsbønder. Vi stilte Tove Trydal, produktutvikler for Kristiansand Dyrepark AS, noen spørsmål om samarbeidet med Fairtrade, rettferdig handel og dagens situasjon.

Les mer

Klimasmart og bærekraftig jordbruk

29. May 2020

Klimaendringene er en stor trussel mot verdens matproduksjon. Småskalabønder, som produserer maten til flertallet av verdens befolkning, er avhengig av et stabilt og forutsigbart klima for å få gode avlinger som sikrer dem en inntekt. De er blant dem som blir hardest rammet i møte med klimaendringer. I tillegg står de overfor utfordringer med fallende markedspriser og lav betaling som gjør dem ekstra sårbare. Et viktig fokusområde for Fairtrade er å bistå bøndene med å drive bærekraftig jordbruk og tilpasse seg et klima i endring.

Les mer

Månedens lisenstaker - Princess

28. May 2020

Princess har samarbeidet med Fairtrade Norge siden 2018 og har en rekke Fairtrade-merkede produkter i sitt sortiment. Den norske aktøren er opptatt av bidra til gode arbeids- og miljøforhold og kvalitetssikre alle ledd i produksjonen. Ved å velge Fairtrade-merkede tekstiler er de med på å skape mer rettferdige handelsvilkår for bomullsbønder. Vi stilte Linda Andreassen, Kvalitets og HMS ansvarlig hos Princess Gruppen AS, noen spørsmål om valget av Fairtrade, rettferdig handel og dagens situasjon.

Les mer

Fairtrade og mester grønn feirer 15 år med felles mål

27. April 2020

Siden vårt samarbeid startet i 2005 har Mester Grønn utmerket seg i sin innsats og betydning for Fairtrade. De har gjennom sitt arbeid og sterke fokus på bærekraftig handel bidratt til trygge arbeidsplasser for tusenvis av arbeidere i Øst-Afrika.

Les mer