Månedens samarbeidspartner - Volda kommune og Ørsta kommune

18. March 2021 - Fairtrade Norge

Møre og Romsdal har som mål å bli bærekraftsfylke nr. 1 i landet, og kommunene er pekt ut som nøkkelaktører i dette arbeidet. For Volda og Ørsta er bærekraftsmålene styrende i all deres virksomhet, og ved å være Fairtrade kommuner, kan de bidra til å nå flere av målene. Et viktig fokus for begge kommunene er å øke kunnskapen og forbruket av Fairtrade-merkede produkter blant innbyggerne gjennom diverse aktiviteter og informasjonsdeling. Vi stilte Ingrid Opedal, leder i styringsgruppen for Fairtrade-kommunene Volda og Ørsta, noen spørsmål om deres arbeid som Fairtrade-kommune.

Les mer

Månedens lisenstaker - Pals

25. February 2021 - Fairtrade Norge

Familiebedriften Pals AS har samarbeidet med Fairtrade siden 1997, og leverer kaffe til noen av Norges mest anerkjente hoteller, restauranter og bakerier. Pals har et sterkt engasjement for bærekraft, og har gjennom flere prosjekter bidratt til miljømessig- og sosial utvikling for kaffebønder. Vi stilte Lise Raanaas Haavind, produktsjef i Pals, noen spørsmål om samarbeidet med Fairtrade, rettferdig handel og dagens situasjon.

Les mer

Klimakompensasjon gjennom Fairtrade Carbon Credits

24. February 2021

De fleste forbinder Fairtrade med sertifisering av jordbruksråvarer som kaffe, banan og bomull. Men det mange muligens ikke vet, er at Fairtrade også har et system for klimakompensasjon.

Les mer

Tips til julefeiringen

06. December 2020

Julen nærmer seg og vi har samlet noen tanker og ideer til til deg som ønsker å skape en litt mer bærekraftig jul.

Les mer

Vi har ti år på oss

02. December 2020

Å bekjempe moderne slaveri bør sees på som et utviklingsspørsmål som henger tett sammen med fattigdomsbekjempelse. Det er en voksende menneskerettighetsutfordring som angår over 40 millioner mennesker i verden i dag. Skal vi nå FNS bærekraftsmål, må vi utrydde moderne slaveri. Vi har ti år på oss, knapt nok det.

Les mer