Tips til julefeiringen

06. December 2020

Julen nærmer seg og vi har samlet noen tanker og ideer til til deg som ønsker å skape en litt mer bærekraftig jul.

Les mer

Vi har ti år på oss

02. December 2020

Å bekjempe moderne slaveri bør sees på som et utviklingsspørsmål som henger tett sammen med fattigdomsbekjempelse. Det er en voksende menneskerettighetsutfordring som angår over 40 millioner mennesker i verden i dag. Skal vi nå FNS bærekraftsmål, må vi utrydde moderne slaveri. Vi har ti år på oss, knapt nok det.

Les mer

Månedens samarbeidspartner - Bergen Kommune

10. November 2020

Med et sterkt engasjement for rettferdig handel, jobber Fairtradebyen Bergen med ansvarlig og bærekraftig næringsutvikling. De har fokus på egen forretningspraksis og ønsker å engasjere hele byen i sitt bærekraftsarbeid. Vi stilte næringsrådgiver for Fairtrade og etisk handel, Thomas Bryde, noen spørsmål om deres arbeid som Fairtrade-kommune.

Les mer

Månedens lisenstaker - Dressmann

13. October 2020

Dressmann har samarbeidet med Fairtrade Norge siden 2017 og ble verdens største moteaktør innen Fairtrade-bomull i 2018. Med kjerneverdien «responsible», bidrar Dressmann gjennom sitt arbeid til en mer ansvarlig innkjøpspraksis, og har i det siste fokusert på ivaretakelse av produsentene sine i en svært vanskelig tid. Vi stilte markedssjef for Dressmann, Snorre Vik, noen spørsmål om valget av sertifisering og hvorfor Fairtrade er viktig for dem.

Les mer

Utrydding av sult og fattigdom starter med en rettferdig råvarepris

09. October 2020

821 millioner mennesker i verden er rammet av sult. Verdens matvaredag markeres den 16 oktober, og ble etablert av FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) i 1979. Dagen skal skape oppmerksomhet rundt behovet for å skaffe tilstrekkelig og næringsrik mat til alle, også i krisetider.

Les mer