Månedens samarbeidspartner - Sauda kommune

09. September 2021

I 2006 ble Sauda Norges første Fairtrade-kommune etter at de i mange år hadde stått i en solidaritetskonflikt. Siden den gang har styringsgruppen i kommunen arbeidet for å fremme etisk handel i lokalsamfunnet, og drevet med aktivt informasjonsarbeid gjennom blant annet konferanser og stands på arrangementer. Som Fairtrade-kommune er også bærekraftsmålene forankret i planverket, og kommunen bruker sin innkjøpsmakt til å prioritere Fairtrade-produkter, særlig når det gjelder mat og drikke. Vi stilte Asbjørn Birkeland, ordfører i Sauda kommune, noen spørsmål om deres arbeid som Fairtrade-kommune.

Les mer

Helsearbeidere kledd med omtanke

10. June 2021

Oslo kommune tar samfunnsansvar i ny vaskeriavtale. I 2020 ble det inngått en samkjøpsavtale for vask og leie av arbeidstøy og institusjonstøy i helsesektoren i Oslo kommune. Samkjøpsavtalen innebærer rettferdig handel, bærekraftige materialer og utslippsfri transport. En samkjøpsavtale er en konsernovergripenede rammeavtale som virksomhetene i Oslo kommune kan bestille fra. Med denne anskaffelsen blir Oslo kommune Norges første offentlige aktør med Fairtrade-arbeidstøy for helsesektoren.

Les mer

Designkonkurranse med Esmod

12. May 2021

I februar 2021 lanserte Fairtrade Norge en designkonkurranse i samarbeid med den anerkjente motedesignskolen Esmod Oslo. Elever fra skolen fikk i oppdrag å designe et nytt trykk som skal brukes på Fairtrade Norge sine nye handlenett. Et banantrykk ble vinnerdesignet.

Les mer

Månedens samarbeidspartner - Volda kommune og Ørsta kommune

18. March 2021 - Fairtrade Norge

Møre og Romsdal har som mål å bli bærekraftsfylke nr. 1 i landet, og kommunene er pekt ut som nøkkelaktører i dette arbeidet. For Volda og Ørsta er bærekraftsmålene styrende i all deres virksomhet, og ved å være Fairtrade kommuner, kan de bidra til å nå flere av målene. Et viktig fokus for begge kommunene er å øke kunnskapen og forbruket av Fairtrade-merkede produkter blant innbyggerne gjennom diverse aktiviteter og informasjonsdeling. Vi stilte Ingrid Opedal, leder i styringsgruppen for Fairtrade-kommunene Volda og Ørsta, noen spørsmål om deres arbeid som Fairtrade-kommune.

Les mer

Månedens lisenstaker - Pals

25. February 2021 - Fairtrade Norge

Familiebedriften Pals AS har samarbeidet med Fairtrade siden 1997, og leverer kaffe til noen av Norges mest anerkjente hoteller, restauranter og bakerier. Pals har et sterkt engasjement for bærekraft, og har gjennom flere prosjekter bidratt til miljømessig- og sosial utvikling for kaffebønder. Vi stilte Lise Raanaas Haavind, produktsjef i Pals, noen spørsmål om samarbeidet med Fairtrade, rettferdig handel og dagens situasjon.

Les mer