Te

Bøndene og arbeiderne i Fairtrade-systemet

Etter vann er te den mest foretrukne drikken i verden. Det meste av verdens te blir produsert på store te-plantasjer, selv om det fortsatt eksisterer noen småskala gårder.

På Fairtrade-sertifiserte te-plantasjer skal arbeiderne ha faste kontrakter og arbeidsforhold som oppfyller ILOs kjernekonvensjoner i tillegg til mange krav som går ut over dette. Arbeiderne skal minst motta nasjonal minstelønn, og ha rett til å fagorganisere seg og drive kollektive lønnsforhandlinger. I tillegg bestemmer arbeiderne i demokratisk fellesskap hva de ønsker å bruke Fairtrade-premiumen på. På mange te-plantasjer har arbeiderne bestemt at premiumen skal investeres i skoler, livsforsikring, utdanningsstipender og mikrokreditt.

Trykk på markørene i kartet under for å lese mer om hvordan Fairtrade-sertifisering har bidratt positivt til bønders og arbeideres liv. (På engelsk)

*Selection of Fairtrade-certified producers/companys
Bombay Burmah Trading Corporation Ltd.
Ort/Land
Tamil Nadu, India

FLO-ID
1562

The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. (BBTCL) is a tea estate located in Tamil Nadu, India.The estate has tea plantations covering 2,822 hectares in the hills of South India, and has been Fairtrade certified since 1995.

Fairtrade-te

Fairtrade-standardene er omfattende og stiller både økonomiske, sosiale og miljømessige krav til produksjon av og handel med alle de over 300 råvarene det finnes Fairtrade-standarder for.

Les mer

Fairtrade-standarder

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer