Sukker

Bøndene og arbeiderne i Fairtrade-systemet

Omtrent 80% av verdens sukker stammer fra sukkerrør, som dyrkes av millioner av småskalabønder og plantasjearbeidere i noen av verdens mest fattige land.

Sukkerproduksjon og -raffinering har ofte store negative innvirkninger på miljø, klima og menneskene som jobber med det. Sukkerproduksjon og plantasjer forbindes fremdeles med dårlige arbeidsforhold og slaverilignende tilstander, og de store sukkerplantasjene har utarmet og lagt brakk store landområder i mange land. Lave råvarepriser bidrar til at både arbeidere på sukkerplantasjer og småbønder får for lav betaling til å kunne leve anstendige liv.

Fairtrade-sertifisering betyr at det stilles krav til tryggere arbeidsforhold, beskyttelse av miljøet og at det betales en råvarepris og et premium som hjelper bøndene til å leve et bedre liv og å drive et bærekraftig jordbruk.

Trykk på markørene i kartet under for å lese mer om hvordan Fairtrade-sertifisering har bidratt positivt til bønders og arbeideres liv. (På engelsk)

*Selection of Fairtrade-certified producers/companys
Cooperativa Manduvira Ltda.
Ort/Land
Arroyos y Esteros, Paraguay

FLO-ID
1480

Cooperativa de Producción Agro-Industrial Manduvirá Ltda, known as Manduvirá, is a sugar cane cooperative located in the village of Arroyos y Esteros, in the southwestern region of Paraguay.The cooperative was founded as a savings and credit cooperative in 1975 by a group of teachers and agricultural workers to help its members access credit without the bureaucracy of bank loans and to work together to improve their community. As well as organic sugar, its 1,750 members produce organic sesame, cotton, fruit and vegetables.

Fairtrade-sukker

Fairtrade-standardene er omfattende og stiller både økonomiske, sosiale og miljømessige krav til produksjon av og handel med alle de over 300 råvarene det finnes Fairtrade-standarder for.

Les mer

Fairtrade-standarder

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer