Sportsballer

Bøndene og arbeiderne i Fairtrade-systemet

Det anslås at rundt 60 millioner sportsballer selges globalt per år, hvorav to tredjedeler består av fotballer. Flertallet av sportsballer blir håndsydd i land som Pakistan og India. Sying av sportsballer er ofte organisert som hjemmearbeid. Dermed avskjæres syerne effektivt fra muligheten til å organisere seg og forhandle kollektivt om lønn- og arbeidsvilkår. Syerne får i mange tilfeller en betaling som ligger under landenes lovbestemte minimumslønninger, og barnearbeid forkommer fortsatt i denne industrien i både Pakistan, India og Kina.

Ansatte ved Fairtrade-sertifiserte organisasjoner får bedre arbeidsforhold og de får oppfylt sine arbeidstakerrettigheter. I tillegg til den ordinære lønna, får arbeiderne en sum penger per solgte Fairtrade-merkede ball som de bruker til sosiale tiltak som gagner alle ansatte.

Trykk på markørene i kartet under for å lese mer om hvordan Fairtrade-sertifisering har bidratt positivt til bønders og arbeideres liv. (På engelsk)

*Selection of Fairtrade-certified producers/companys
Vision Technologies Corporation (Pvt) Ltd.
Ort/Land
Sialkot, Pakistan

FLO-ID
1631

Vision Technologies Corporation, also known as Vision, is a sports ball factory located in the city of Sialkot in northeast Pakistan.The Sialkot district in Pakistan is the principal global source of hand stitched sports balls, with around 40,000 people involved in the sports ball industry and supplying over 70% of the world’s global demand.Sport ball manufactures has been criticized for low pay, poor working conditions and illegal employment of children who are forced into work because adult wages are often too low to support a family.Fairtrade has an important role in combating child labor by tackling the root of its cause; poverty and lack of income due to adults not receiving a fair wage. The Fairtrade Sports Ball Standards include criteria that companies must meet concerning working conditions, wages and non-discrimination.

Fairtrade-sportsballer

Fairtrade-standardene er omfattende og stiller både økonomiske, sosiale og miljømessige krav til produksjon av og handel med alle de over 300 råvarene det finnes Fairtrade-standarder for.

Les mer

Fairtrade-standarder

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer