Primarosa Flowers Ltd.

Primarosa Flowers Ltd. ligger i Athi River, 1.500 moh., 45 km sørøst for Nairobi.
Bedriften driver to moderne blomsterplantasjer, og på totalt 150 hektar jord dyrker de 1500 ansatte ca. 100 millioner blomster årlig. Primarosa Flowers har som mål å være et miljømessig forbilde i regionen. Fairtrade-sertifiseringen krever bl.a. redusert sprøytemiddelbruk, rensing av utslippsvann og tiltak mot jorderosjon.

Fairtrade-Rosen in Farm

Primarosa Flowers Ltd.

Primarosa Flowers Limited

P.O. Box 540, Athi River
Mombasa Road
Kenya

Homepage

Blomsterplantasjen Primarosa i Kenya

Primarosa Flowers tar utfordringen det er å både dyrke blomster av høyeste kvalitet og samtidig ta det sosiale og miljømessige ansvaret som kreves av dem. Fairtrade-sertifiseringen og kravene som følger med den, har vært en god hjelp og veiledning. Fairtrade-salg gjorde det også mulig å igangsette prosjekter og tiltak som kommer både de ansatte og miljøet til gode.

 

Sosiale prosjekter

Primarosa Flowers ser sine ansatte som den viktigste ressursen de har og forsøker hele tiden å skape et så trygt og sunt arbeidsmiljø som mulig. Arbeiderne får gratis transport til jobben og gratis lunsj.
De ansatte får gratis helsetjenester, og Primarosa tilbyr dessuten kurs om sikkerhet på arbeidsplassen, helse og HIV / AIDS-forebygging.
For at hele regionen skal få del i den økonomiske suksessen til Prima Rosa, støtter selskapet blant annet det lokale politiet og har bygget en kirke i en av landsbyene i nærheten.

Miljøvern

Miljøvern er viktig for Primarosa Flowers. Ved hjelp av biologisk skadedyrbekjemping reduseres bruken av kjemikalier til et minimum. Blomstene vannes med resirkulert vann og miljøet skånes ved at alt søppel sorteres og resirkuleres.
Primarosa driver dessuten et program som beskytter og fremmer lokale planter i naturen i nærområdet.

 

Tilbake