Oserian Development Company Limited

Blomsterplantasjen Oserian ligger ved bredden av innsjøen Naivasha, en av de høyestliggende innsjøene i Øst-Afrika. "Oserian" betyr "fredens sted" på Masai-språket. Totalt er det over 6000 ansatte ved blomsterplantasjen, 90% av dem er fast ansatte, mens 10% er sesongarbeidere.

Absatzbild

Oserian Development Company Limited

Oserian Development Company LTD

Naivasha
Kenya

Homepage

"Fairtrade-pengene som vi arbeidere forvalter har vi brukt til å heve utdanningsnivået til både ansatte og våre barn. Alle mine tre barn fikk muligheten til å gå på skolen. Jeg vil gjerne takke alle folk som kjøper våre blomster, og be dem om å fortsette å kjøpe Fairtrade-roser: for dem er det en flott blomsterbukett, og for meg utgjør det muligheten til å sende barna mine på skole."

Hellen Anyango Osiago Ansatt ved blomsterplantasjen Oserian

Fairtrade-standardene krever kontinuerlig forbedring av sosiale forhold og miljøaspektet. For å møte disse kravene, satte Oserian i gang flere prosjekter innen utdanning, helse og miljøvern. De ansatte ved blomsterplantasjen har tilgang til gratis helsetjenester, og barna deres får gratis barnehage og skole. De ansatte har fått opplæring i sikker håndtering av sprøytemidler og kunstgjødsel. 150 ansatte har fått førstehjelpskurs, slik at det alltid skal være kyndig hjelp å få.

 

Absatzbild

Synlige skritt mot en mer bærekraftig virksomhet

Fairtrade-standardene setter fokus på bærekraftig utvikling. Oserian har særlig satset på miljøvennlig skadedyrbekjemping og resirkulering av avfall. Plantasjen har lagt en femårsplan for å øke miljøbevisstheten ytterligere og redusere energiforbruket

 

Sosiale prosjekter i nærmiljøet

Fra alt Fairtrade-salg går en pott penger direkte til arbeiderne, og de bestemmer i demokratisk fellesskap hva disse pengene skal brukes til. Arbeiderne ved Oserian har iverksatt en rekke tiltak, blant annet har de styrke de lokale skolene, gitt stipender til døve studenter og bygget ut vannforsyning til flere landsbyer i området. De har valgt å ha et spesielt fokus på HIV/AIDS; de har informasjons- og forebyggingsaktiviteter på verdens aids-dag og kjøper kosttilskudd til mennesker som er smittet av HIV/AIDS.

 

Absatzbild
Tilbake