Nøtter

Bøndene og arbeiderne i Fairtrade-systemet

Nøtter er sunne og gir godt tilskudd av proteiner som er viktige for kroppen. For mange småskalabønder er de også en viktig inntektskilde.

Fairtrade-standardene for handel med nøtter og oljer gjør hverdagen mer trygg og forutsigbar for mange småskalabønder og deres familier. Gjennom salg til Fairtrade-betingelser er småskalabønder organisert i kooperativer sikret en bedre råvarebetaling, og i tillegg en ekstra pott penger som kan investeres i tiltak som gir bedre avlinger og sikrer levebrødet på sikt.

Trykk på markørene i kartet under for å lese mer om hvordan Fairtrade-sertifisering har bidratt positivt til bønders og arbeideres liv. (På engelsk)

*Selection of Fairtrade-certified producers/companys
Fair Trade Alliance Kerala
Ort/Land
Kerala, India

FLO-ID
4792

Formed in 2006, Fair Trade Alliance Kerala (FTAK) is a cooperative located in South India that represents over 4,500 smallholder farmers growing cashew nuts, coffee, coconuts and spices.FTAK is a farmer-led movement whose members are located in four hilly districts of the Western Ghats of Kerala. The cooperative was formed with the intention of improving the lives of smallholder farmers by enabling them to access the global market and improve their income.

Fairtrade-nøtter

Fairtrade-standardene er omfattende og stiller både økonomiske, sosiale og miljømessige krav til produksjon av og handel med alle de over 300 råvarene det finnes Fairtrade-standarder for.

Les mer

Fairtrade-standarder

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer