Kakao

Bøndene og arbeiderne i Fairtrade-systemet

Mesteparten av verdens kakao dyrkes i de vestafrikanske landene Elfenbenskysten og Ghana. Fattigdom og barnearbeid er virkeligheten for mange av bøndene og deres familier, en virkelighet Fairtrade-systemet bidrar til å bekjempe.

Forutsigbare og økte inntekter, Fairtrade-premium til utviklingstiltak og forbud mot barnearbeid er blant de viktigste bidragsyterne mot fattigdom og barnearbeid. Med Fairtrade-sertifisering følger et sett av kriterier som sikrer bønder bedre priser for sin kakao og en premium (øremerket sum) som ofte investeres i utdanning og skolestipend.

Fairtrade har per i dag sertifisert mer enn hundre kakaokooperativer i Afrika og Latin-Amerika, og en mer rettferdig handel bidrar til bedre levekår for omkring 180 000 kakaobønder og deres familier.

Trykk på markørene i kartet under for å lese mer om hvordan Fairtrade-sertifisering har bidratt positivt til bønders og arbeideres liv. (På engelsk)

*Selection of Fairtrade-certified producers/companys
Kuapa Kokoo
Ort/Land
Kumasi, Ghana

FLO-ID
1475

Kuapa Kokoo, which means ‘good cocoa farmer’ in Twi, is a cocoa cooperative located in Kumasi, at the center of the cocoa growing region in the West of Ghana.

ECOOKIM
Ort/Land
Abidjan, Elfenbenskysten

FLO-ID
18827

The cooperative Entreprise Coopérative Kimbre, known as ECOOKIM, is a union of seven cocoa co-operatives co-operatives located in rural communities across four regions of Ivory Coast.

Fairtrade-kakao

Fairtrade-standardene er omfattende og stiller både økonomiske, sosiale og miljømessige krav til produksjon av og handel med alle de over 300 råvarene det finnes Fairtrade-standarder for.

Les mer

Fairtrade-standarder

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer