Frukt og grønnsaker

Bøndene og arbeiderne i Fairtrade-systemet

Frukt og grønnsaker er viktige handelsvarer som omsettes for store verdier. For bønder i industriland kan frukt- og grøntproduksjon være lønnsomt, mens samme sektor i utviklingsland ofte er preget av lave lønninger, korte arbeidskontrakter og dårlige arbeidsforhold.

Mange fruktkooperativer og -plantasjer har fått en økt og mer stabil inntekt etter at de ble Fairtrade-sertifisert. Mange steder har Fairtrade-premiumen blitt benyttet til å legge om fra konvensjonell til økologisk fruktdyrking.

Trykk på markørene i kartet under for å lese mer om hvordan Fairtrade-sertifisering har bidratt positivt til bønders og arbeideres liv. (På engelsk)

Utvalg av Fairtrade-sertifiserte produsentorganisasjoner
Gold Coast Fruits
Ort/Land
Adeiso, Ghana

FLO-ID
6352

Founded in 2005, Gold Coast Fruits Limited (GCF) is a Ghanaian 500 hectare pineapple plantation based in Adeiso, Ghana.

Fairtrade-frukt og -grønnsaker

Fairtrade-standardene er omfattende og stiller både økonomiske, sosiale og miljømessige krav til produksjon av og handel med alle de over 300 råvarene det finnes Fairtrade-standarder for.

Les mer

Fairtrade-standarder

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer