Frukt og grønnsaker

Bøndene og arbeiderne i Fairtrade-systemet

Frukt og grønnsaker er viktige handelsvarer som omsettes for store verdier. For bønder i industriland kan frukt- og grøntproduksjon være lønnsomt, mens samme sektor i utviklingsland ofte er preget av lave lønninger, korte arbeidskontrakter og dårlige arbeidsforhold.

Mange fruktkooperativer og -plantasjer har fått en økt og mer stabil inntekt etter at de ble Fairtrade-sertifisert. Mange steder har Fairtrade-premiumen blitt benyttet til å legge om fra konvensjonell til økologisk fruktdyrking.

Trykk på markørene i kartet under for å lese mer om hvordan Fairtrade-sertifisering har bidratt positivt til bønders og arbeideres liv. (På engelsk)

*Selection of Fairtrade-certified producers/companys
San Miguel de Brasil
Ort/Land
Machala, Ecuador

FLO-ID
4526

Corporación de Productores Agroecológicos y Frutas Tropicales San Miguel de Brasil, also known as San Miguel de Brasil, is a cooperative organization of small banana growers in El Oro, a region on the Southwestern Coast of Ecuador. It was formed in 2001 with the goal of improving the quality of life and working conditions of its member farmers, their workers, and their families.During the first months of 2006, the organization achieved the two certifications: organic and Fairtrade.

Gold Coast Fruits
Ort/Land
Adeiso, Ghana

FLO-ID
6352

Founded in 2005, Gold Coast Fruits Limited (GCF) is a Ghanaian 500 hectare pineapple plantation based in Adeiso, Ghana.

Fairtrade-frukt og -grønnsaker

Fairtrade-standardene er omfattende og stiller både økonomiske, sosiale og miljømessige krav til produksjon av og handel med alle de over 300 råvarene det finnes Fairtrade-standarder for.

Les mer

Fairtrade-standarder

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer