Sportsballer

Verdien av den årlige produksjonen og markedsføringen av sportsballer beløper seg til rundt 1 milliard dollar. Menneskene som syr ballene tjener ofte ikke nok til å kunne leve et godt liv og barnearbeid er utbredt.

 

Utfordringer i produksjon av sportsballer

Barnearbeid

Barnearbeid er meget utbredt innen produksjon av sportsballer. Noen av barna går ikke på skole i det hele tatt, mens andre går på skole i tillegg til å jobbe med ballproduksjon.

Skadelige arbeidsforhold

Både barn og voksne som syr sportsballer jobber ofte under skadelige forhold. Lange arbeidsdager, dårlig arbeidslys som over tid skader øynene, og skader fra nåler og annet utstyr er utbredt.

Utnyttelse av sårbare mennesker

Sportsballer sys også ved fabrikker, men som regel sys de av familier i deres hjem. Familiene har få andre inntektsmuligheter. Praksisen med at ballene sys i folks hjem, er en av årsakene til at gjentatte forsøk fra flere hold har mislyktes i å få bukt med barnearbeid og dårlige arbeidsforhold i sektoren.

 

Dette gjør Fairtrade

Nedenfor ser du hva Fairtrade gjør for å motvirke hovedproblemene innen produksjon av sportsballer. Fairtrade sertifiserer kun fabrikker som lager sportsballer, ikke familier eller familiekooperativer. Sportsballer er et av de få produktene det ikke er satt en Fairtrade-minimumspris for. Kjøperne av Fairtrade-sertifiserte baller betaler imidlertid 10 % av kjøpesummen i såkalt Fairtrade-premium, en ekstra pott penger som arbeiderne bestemmer over i demokratisk fellesskap.

Fairtrade-premium styrker fabrikkansatte

Fairtrade-premium er en ekstra pott penger i tillegg til råvarebetalingen, som går direkte til arbeiderne. Pengene skal brukes til utviklings-, velferds- og utdanningstiltak som kommer alle ansatte til gode, og arbeiderne velger i demokratisk fellesskap hva de ønsker å investere i. Mange velger å opprette mikrolånsordninger, pensjonsordninger, barnehager og utdannings- og opplæringsprogrammer.

Arbeidstakerrettigheter

Fairtrade-standardene for ansatt arbeidskraft tar utgangspunkt i ILOs kjernekonvensjoner og inneholder detaljerte krav til hvilke arbeids- og ansettelsesforhold de ansatte skal ha. Forbud mot slave- og tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering er viktig. De ansattes helse er i fokus: arbeidsforholdene skal være så trygge som mulig og det er påbudt å bruke beskyttelsesutstyr ved f.eks. omgang med sprøytemidler. Fairtrade-sertifisering stiller klare krav til lønn for de ansatte: det skal betales minst nasjonal minstelønn, lønningene skal øke årlig og lokale forhandlinger skal finne sted. Fairtrade-sertifisering forutsetter reell organisasjonsfrihet og har klare retningslinjer for jevnlig dialog mellom fagforeninger, arbeidstakerrepresentanter og ledelsen.

Frie fagforeninger

Et arbeidsliv der de ansattes stemmer blir hørt, hvor rettigheter blir oppfylt og hvor ansatte gis en lønn det går an å leve av, vil ikke oppnås uten frie og sterke fagforeninger. Ansatte ved Fairtrade-sertifiserte ballfabrikker skal ha en reell rett til å fagorganisere seg. Det skal være jevnlig dialog mellom fagforeninger, arbeidstakerrepresentanter og ledelsen, og lokale lønnsforhandlinger skal finne sted.

Bekjempelse av barnearbeid og tvangsarbeid

Barnearbeid og tvangsarbeid er forbudt, og Fairtrade har dialog med alle sertifiserte fabrikker, kooperativer og plantasjer om det. Ettersom sportsballer sys ved fabrikker, er det litt lettere å holde oversikt over hvem som utfører arbeidet enn det er i bondeokoperativer og ved plantasjer hvor hele familier bor og arbeider. Fairtrade kan imidlertid ikke garantere med 100% sikkerhet at barnearbeid ikke finner sted i Fairtrade-sertifisert fotballproduksjon, men vi garanterer at vi jobber målrettet og grundig med å bekjempe det, og at FLO-CERT kontrollerer hvorvidt det finner sted. Avdekkes barnearbeid i en Fairtrade-sertifisert fabrikk, har vi gode prosedyrer for å sikre barna det gjelder og for å følge opp fabrikken. Les mer om Fairtrades arbeid mot barnearbeid her.

 

Om Fairtrade og sportsballer

  • Alle Fairtrade-merkede sportsballer sys ved fabrikker i byen Sialkot i Pakistan, som er et globalt senter for produksjon av sportsballer.
  • Fairtrade sertifiserer produksjon av fotballer, håndballer, volleyballer og rugbyballer.
  • Fairtrade-standarden for sportsballer dekker både håndsydde, maskinsydde og limte baller. Det store flertallet av Fairtrade-merkede baller er imidlertid håndsydd, da denne metoden gir den beste balansen mellom bruksegenskaper, kvalitet og pris.
  • Kjøperne av Fairtrade-sertifiserte baller betaler 10 % av kjøpesummen i såkalt Fairtrade-premium, en ekstra pott penger som arbeiderne bestemmer over i demokratisk fellesskap.

Møt produsentene

Les bøndenes og arbeidernes egne uttalelser og små historier.

Les mer

Fairtrade-standardene

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer