Gull

Gull brukes ikke bare til smykker og utsmykning, det tjener også som verdivaluta, brukes i tannbehandling og er en sentralt komponent i mange teknologiske enheter. Til tross for sin høye verdi, gir gull som regel liten avkastning for småskalautvinnere som jobber med å hente den ut fra jord og bergarter. Arbeidet er ofte farlig og barnearbeid er utbredt.

 

Utfordringer i gullutvinning

  • Kjemikalene som brukes i gullutvinning er meget skadelige for mennesker og miljø. Det er anslått at ca. 100 000 tonn kvikksølv slippes ut i Amazonas-elven hvert år.
  • Barnearbeid og tvangsarbeid er utbredt i gullindustrien.
  • Mye av gullutvinningen er uformell og ulovlig, og er ofte forbundet med kriminalitet, smugling og ulovlig jordovertakelse.

 

Dette gjør Fairtrade

Fairtrade-standardene er omfattende og stiller både økonomiske, sosiale og miljømessige krav til produksjon av og handel med alle de over 300 råvarene det finnes Fairtrade-standarder for. Nedenfor ser du hva Fairtrade gjør for å motvirke hovedproblemene innen gullutvinning.

Formalisering og rettigheter

Bare gullutvinningskooperativer som driver lovlig kan få Fairtrade-sertifisering. Gruvearbeiderne får dermed formelle rettigheter, og bidrar dessuten til skatteinnbetaling og styrking av landets formelle økonomi.

Tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet

Fairtrade-standardene inneholder krav til redusert bruk av og beskyttelse mot skadelige kjemikalier. Dette beskytter både menneskene som jobber med gullutvinning, miljøet, og menneskene i nærområdet som er avhengige av det.

Fairtrade-premium styrker småbønder

Fairtrade-premium er en ekstra pott penger som bondekooperativet får i tillegg til råvarebetalingen. Premiumen skal investeres i tiltak som fremmer effektivitet, kvalitet eller er relatert til miljø/klima, eller på utviklingstiltak for kooperativmedlemmene og nærmiljøet. Kooperativmedlemmene skal bestemme i demokratisk fellesskap hva pengene investeres i, og utbygging av vannforsyning, fremdyrking av nye planter, pensjonsforsikring, helsetilbud og skolestipender er bare noen eksempler på hva Fairtrade-premiumen brukes til.

Bekjempelse av barnearbeid og tvangsarbeid

Barnearbeid og tvangsarbeid er forbudt, og Fairtrade har dialog med alle sertifiserte kooperativer og plantasjer om det. Innen råvarer hvor man vet at barnearbeid er spesielt utbredt, får de sertifiserte kooperativene og plantasjene hjelp til å utarbeide egne programmer for å informere om, bekjempe og avdekke barnearbeid. Fairtrade kan ikke garantere med 100% sikkerhet at barnearbeid ikke finner sted i Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer, men vi garanterer at vi jobber målrettet og grundig med å bekjempe det, og at FLO-CERT kontrollerer hvorvidt det finner sted. Avdekkes barnearbeid i et Fairtrade-sertifisert kooperativ/plantasje, har vi gode prosedyrer for å sikre barna det gjelder og for å følge opp kooperativet/plantasjen. Les mer her.

 

Om Fairtrade og gull

  • Gull er en av de nyeste produktkategoriene innen Fairtrade, og Fairtrade-merket gull ble først lansert i Storbritannia i 2011.
  • Ennå finnes det bare noen veldig få Fairtrade-sertifiserte småskala-gullgruvekooperativer i Latin-Amerika, men forhåpentligvis vil gullgruver i Afrika også snart bli sertifisert.
  • Fairtrade-sertifiserte gullkooperativer selger årlig til sammen ca. 60 kilo gull til Fairtrade-betingelser.
  • I tillegg til gull, sertifiserer Fairtrade også andre edle metaller som hentes ut som biprodukter i Fairtrade-sertifiserte gullgruver.

Møt produsentene

Les bøndenes og arbeidernes egne uttalelser og små historier.

Les mer

Fairtrade-standardene

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer