Fairtrade-skole

Hva er en Fairtrade-skole og hvorfor skal man bli det?

En Fairtrade-skole er en skole som på ulike måter engasjerer seg i og fremmer saken om rettferdig handel, i tillegg til å servere Fairtrade-merkede produkter. Dette kan være alt fra folkehøyskoler, universitet og høyskoler, til barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler.

Noe av det viktigste man gjør som en Fairtrade-skole er å ha fokus på bevisstgjøring. Barn og unge er morgendagens forbrukere, og for å kunne gjøre gode valg trenger man kunnskap om utfordringene i dagens handelssystem. Skolen kan også bruke sin stemme for å gjøre endringer i lokalsamfunnet gjennom å påvirke beslutningstakere i kommunen, for eksempel ved å oppfordre dem til å bli en Fairtrade-kommune eller drive informasjonsarbeid ved ulike arrangement. Arbeidet kan gjøres på mange måter, dette er opp til styringsgruppen ved den enkelte skole.

Status tildeles for ett skoleår av gangen, deretter må man søke på nytt.

Hvordan bli Fairtrade-skole?

Dette må være på plass ved søknadstidspunkt:

  1. Det serveres minimum tre produkter i skolens kantine og/eller på de ansattes pauserom hvor ett av disse skal være kaffe, i tillegg til at man bruker så mange produkter som mulig ved skolens kjøkken, der det finnes.
  2. Det skal nedsettes en styringsgruppe som gjerne består av elever, lærer(e), kantine/kjøkkenpersonell og ledelse/administrasjon. En av disse skal være kontaktperson til Fairtrade Norge og må holdes oppdatert.
  3. Det fokuseres på Fairtrade gjennom minimum to tiltak eller arrangement i året.

Søknadsskjema

Klikk her for å søke om å få status.

Les mer

Skoler i Norge

Oversikt over alle skoler med status.

Les mer

Logo Fairtrade-skole

Ønsker du tilsendt logoen ta kontakt med oss.

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

Manual for logobruk

Ønsker du tilsendt logoen ta kontakt med oss.

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

Ressurser

Materiell til undervisning, stands etc.

Les mer