ETIKK SOM FELLESNEVNER

Uavhengig av livssyn

@Linus Hallgren

Ulike menigheter over hele Norge har vært engasjert i arbeidet med Fairtrade. I Fairtrade-kommunenes styringsgrupper er kirken eller menigheter ofte representert.

Nettsiden grønnkirke.no er et felleskirkelig ressurssted for kirker, menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider med miljø- og klimaspørsmål. Fairtrade er godt innarbeidet i konseptet.

Her kan du finne inspirasjon til hvordan man kan sette klima og miljø på dagsorden - i det praktiske hverdagslivet og i gudstjenester, undervisning, bibelgrupper, barne- og ungdomsarbeid og andre sider av menighetslivet. Du kan lese teologisk refleksjon rundt miljø- og klimautfordringene, og om ting som skjer rundt om i Norge med fokus på kirke og miljø.