Fairtrade Sourced Ingredient-modellen

Mer salg til Fairtrade-betingelser

Fairtrade Sourced Ingredient-modellen gjør det mulig for råvareprodusenter å selge mer av avlingene sine til Fairtrade-betingelser. Modellen følger de vanlige Fairtrade-kriteriene når det gjelder bærekraftig råvareproduksjon og handelsbetingelser, men har egne retningslinjer for produktsammensetning og merking av produkter.

Selv om bevisstheten omkring fattigdom og uanstendige forhold i internasjonale verdikjeder øker, lever fortsatt flesteparten av verdens råvareproduserende mennesker i fattigdom. Millioner av bønder har fått bedre arbeids- og levekår gjennom råvarehandel til Fairtrade-betingelser, men mange av de Fairtrade-sertifiserte kooperativene og plantasjene får bare solgt en begrenset andel av den totale produksjonen sin til Fairtrade-betingelser.

Økt etterspørsel må gi økt salg

Etterspørselen etter bærekraftssertifiserte råvarer øker stadig, og med det følger nye ønsker og behov innen innkjøpspraksis, kommunikasjon og merking av produkter. Fairtrade-sertifiserte bondekooperativer gikk tidligere glipp av muligheter for Fairtrade- salg på grunn av kravet om at alle Fairtrade-relevante ingredienser i et ferdig Fairtrade-merket produkt, for eksempel sjokolade, måtte være sertifisert.

Fairtrades råvareprogram ble innført i 2014, og gjorde det dermed mulig for kakao-, bomulls- og sukkerbønder å selge en større andel av avlingen sin til Fairtrade-betingelser. Fairtrade Sourced Ingredient-modellen gjør det mulig for Fairtrade-sertifiserte bondekooperativer å ta del i den økende etterspørselen etter bærekraftige råvarer. Økte salgsvolum gir muligheter til fortsatt økonomisk vekst og sosial og miljømessig bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet.

Slik fungerer Fairtrade Sourced Ingredient-modellen

Fairtrade Sourced Ingredient-modellen, også kalt FSI (Fairtrade Sourced Ingredient), gjelder alle ingredienser unntatt bananer. Modellen følger de vanlige Fairtrade-kriteriene når det gjelder bærekraftig råvareproduksjon og handelsbetingelser, men har egne retningslinjer for produktsammensetning og merking av produkter. Et selskap kan gjennom råvaremodellen velge å for eksempel kjøpe kun en Fairtrade-sertifisert råvare til en hel produktserie, eller til en mer generell bærekraftssatsing. Dette kan kommuniseres på selskapets nettside og i rapporter og/eller det kan kommuniseres ved å merke produktet med FSI-merket for den spesifikk råvare.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss på bedrift@fairtrade.no