Fairtrade-merket

Merkeordning for bærekraftig produksjon og handel

Fairtrade-merket er en såkalt merkeordning, altså en forbrukerveiledning på det ferdige produktet for å vise at råvareproduserende bønder og arbeidere har fått bedre handelsbetingelser og at råvarene er dyrket etter standarder for trygge arbeidsforhold og bærekraftig jordbruk. Fairtrade-merket er den mest kjente merkeordningen for sosial og bærekraftig utvikling og har høy kjennskap og tillit hos forbrukere verden over. Fairtrade-merket finnes på et stort antall produkter verden over. Produkter innen en rekke kategorier, som mat og drikke, bomull og tekstil, blomster og til og med gull, handles etter Fairtrade-kriteriene og merkes med Fairtrade-merket.

Fairtrade-merket følger en råvare gjennom hele verdikjeden. For de fleste Fairtrade-produkter er det krav om full sporbarhet, det vil si at råvarene som kommer fra Fairtrade-sertifiserte kooperativer/plantasjer hele veien holdes adskilt fra ikke-sertifiserte råvarer. Unntaket er kakao, sukker, te og juice. Her kan du lese mer om Fairtrade og sporbarhet.
Det ferdige produktet, enten det består av bare en eller flere ulike råvarer, merkes med Fairtrade-merket.

Produkter med én ingrediens

I Fairtrade-merkede produkter som bare inneholder én ingrediens, for eksempel kaffe, sukker eller vin, er 100% av råvaren kjøpt til Fairtrade-betingelser av Fairtrade-sertifiserte bondekooperativer eller plantasjer.

Sammensatte produkter

Et produkt som består av flere ingredienser, kaller vi et "sammensatt produkt". Eksempler er sjokolade, godteri, iste, müsli og yoghurt. I sammensatte produkter som bærer det ordinære Fairtrade-merket, er alle ingrediensene som det finnes Fairtrade-standarder for, Fairtrade-sertifisert. Ingredienser som det ikke finnes Fairtrade-standarder for, som vann, melk, egg og mel, må ikke være sertifisert. Dessuten skal minimum 20 prosent av det totale innhold av et sammensatt produkt være Fairtrade-sertifisert for at produktet skal kunne merkes. Dersom mengden væske utgjør 50 prosent eller mer av et produkt, skal dette utelukkes fra beregningen. Den nøyaktige andelen Fairtrade-merkede ingredienser skal komme frem på produktets emballasje, som regel på baksiden.