Produktmerking

Fairtrade-merkene er internasjonalt registrerte varemerker, eid av Fairtrade International. Fairtrade Norge forvalter Fairtrade-merkene i Norge.
Når din bedrift velger å selge Fairtrade-produkter gjør dere ikke bare en betydelig forskjell for bøndene og arbeiderne som produserer råvaren, dere formidler også til forbrukeren og omverdenen at dere er en bedrift som tar et sosialt og etisk ansvar i den internasjonale handelen.

 

Salg og distribusjon av Fairtrade-merkede produkter

Fairtrade Norge hjelper deg som ønsker å selge Fairtrade-merkede produkter i Norge, enten om du ønsker å importere og selge eksisterende Fairtrade-merkede varer eller om du ønsker å lansere nye produkter med Fairtrade-merket på.

 • Det finnes over 30.000 Fairtrade-merkede produkter globalt, hvorav 700 i Norge. Spør etter Fairtrade-merkede varer hos dine leverandører eller ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne med å finne nye produkter eller leverandører.
  I produktdatabasen kan du søke og få en oversikt over produkter som er tilgjengelig på det norske markedet.
 • Det finnes ulike varianter av Fairtrade-merket som representerer ulike programmer for Fairtrade-handel og produktmerking. Nedenfor kan du lese om hvilke muligheter som finnes og hvilke avtaler som må være på plass dersom bedriften for første gang ønsker å merke produkter med Fairtrade-merket.

Merking og produktforpakning – Sjekkliste

1. Finnes det Fairtrade-standarder for mitt produkt?

Produkter som kan være Fairtrade-merket er de som inneholder råvarer fra utviklingsland. En forutsetning er at det er Fairtrade-standarder for råvaren. Så for å lansere et Fairtrade-merket produkt må du først sørge for at:

 • Det finnes Fairtrade-standarder for råvaren
 • Hele verdikjeden overholder Fairtrade-standardene for bærekraftig råvareproduksjon og rettferdig handel.

De fleste standardene gjelder for råvarer fra jordbrukssektoren, men det finnes også standarder for andre produktgrupper, som for eksempel sportsballer og gull. For å se om det finnes Fairtrade-standarder for råvaren/e ditt produkt er laget av, se FLO-Cert sin hjemmeside eller kontakt oss.

Mer om Fairtrade-standardene
Råvarer det finnes Fairtrade-standarder for
Kriterier for sammensatte produkter (produkter som består av flere ingredienser)

2. Verdikjede

Alle bedrifter som forvalter et Fairtrade-produkt før det er pakket og merket og/eller kjøper råvarer direkte fra et Fairtrade-sertifisert kooperativ eller plantasje, skal sertifiseres av FLO-Cert.

FLO-Cert er en kontrollorganisasjon som sertifiserer og kontrollerer alle kooperativer, plantasjer og handelsleddene i Fairtrade-systemet. Sertifiseringen handler om at bedriftene skal overholde Fairtrade-standardene for bærekraftig råvareproduksjon og rettferdig handel. Når Fairtrade-standardene er fulgt i alle ledd, kan Fairtrade-merket brukes på det ferdige produktet.

Fairtrade Norge hjelper deg som ønsker å selge Fairtrade-merkede produkter - hele veien fra råvare til ferdig produkt. Vi har kontakt med alle Fairtrade-sertifiserte råvareprodusenter, og hjelper deg å finne frem til råvaren, kvaliteten og det volumet du trenger. Sertifisering av din eksisterende råvareleverandør kan også være mulig.
Her kan du lese mer om FLO-Cert -sertifisering.

Søk etter Fairtrade-sertifiserte leverandører

3. Lisens- og sertifiseringsavtale

Det finnes to typer avtaler, sertifiseringsavtale og lisensavtale. En sertifiseringsavtale inngås med det uavhengige kontrollorganet FLO-Cert, og innebærer at alle ledd i verdikjeden blir inspisert jevnlig, fra råvarene er dyrket til sluttproduktet er pakket og merket.
(*) Merk at verdikjeden, og dermed reglene, ser litt annerledes ut for produktgruppene fersk frukt og blomster.
På slutten av hver verdikjede må det også være en bedrift som signerer en lisensavtale. Lisensavtalen regulerer retten til å merke sine produkter med Fairtrade-merket.

 

 • Om lisensavtalen (inngås med Fairtrade Norge)


  Å merke produkter krever som hovedregel at en lisensavtale er på plass.
  Alle norske bedrifter som ønsker å bruke Fairtrade-merket på sine produkter skal tegne en lisensavtale med Fairtrade i Norge. Lisensavtalen betyr at Fairtrade Norge gir tillatelse til bruk av Fairtrade-merket. Når man signerer en lisensavtale med Fairtrade Norge, samtykker man å handle fra en verdikjede som er sertifisert av FLO-Cert. For å verifisere dette, sender du som lisenstaker inn en produktspesifikasjon for hvert produkt, med detaljer om produktet og verdikjeden. Fairtrade godkjenner sluttproduktet med fokus på verdikjeden og på om emballasjen oppfyller retningslinjene for logobruk.
  Som regel er merkevareeieren som er lisenstakeren. Fairtrade Norge inngår lisensavtale med de bedriftene som eier varemerket på produktet som skal Fairtrade-merkes.
  I tillegg skal en sertifiseringsavtale med Flo-Cert tegnes dersom bedriften planlegger å handle Fairtrade-sertifiserte råvarer direkte fra produsentland og/eller produsere det Fairtrade-merkede sluttproduktet.

  Lisensavgift
  En lisensavtale innebærer at lisenstakeren skal betale en lisensavgift til Fairtrade Norge for bruk av Fairtrade-merket. Lisensavgiften er produktspesifikk, og er basert på solgt volum av Fairtrade-merkede produkter.
  Avgiften går dels til tiltak for å øke bevisstheten, kunnskapen og etterspørselen etter Fairtrade-merkede produkter i det norske markedet. En del av lisensavgiften går også til Fairtrade International, for å opprettholde og utvikle kriterier og støtte produsentene på bakken i utviklingsland. Fairtrade Norge er en non-profitt organisasjon.
  For ytterligere informasjon om lisensavtale ta kontakt med oss.
 •  

 • Om sertifiseringsavtalen (inngås med FLO-Cert)


  Bedriften(e) som forvalter produktet før det er pakket og merket skal inngå sertifiseringsavtale med FLO-Cert.
  De bedriftene som tegner sertifiseringsavtale med FLO-Cert skal gjennomgå regelmessige kontroller av for eksempel kjøp- og betalingsdokumenter. Dette gjelder for alle aktører i verdikjeden, fra produsentorganisasjoner i utviklingsland til eksportører, importører og leverandører. Kontrollen utføres en gang i året. Kontroll og inspeksjon av eksportører/importører/leverandører innebærer, for eksempel at salg og volum, stemmer overens med tallene FLO-Cert har fått gjennom sine bokettersyn. Under inspeksjoner av kooperativer og plantasjer i produsentland sjekkes også kriteriene for ansettelsesforhold, ikke-diskriminering på arbeidsplassen, organisasjonsfrihet, helse og sikkerhet m.m. Søknads- og sertifiseringsavgift for importør/produsent/leverandør vil variere avhengig av hvor stor bedriften er og hvor komplekse produktene er. Søknadsdokumenter for en sertifiseringsavtale sendes ut av FLO-Cert. For ytterligere informasjon om sertifiseringsavtale, kostnad og behandlingstid, se FLO-Cert sine nettsider.

  Les mer om de internasjonale Fairtrade-standardene for handel

   

4. Merking og produktforpakning

For at et produkt skal bære Fairtrade-merket må produktet godkjennes av Fairtrade Norge. Prosedyren gjelder for alle nye produkter du planlegger å lansere.

 1. Send inn produktspesifikasjon for produktet du ønsker å merke med detaljert informasjon om produktet og verdikjeden. Kontakt oss for å få skjema.
  For bedrifter som allerede har signert lisensavtale med oss kan informasjonen sendes inn via vårt elektroniske system Connect.
 2. Send inn produktets forpakningsdesign og eventuelt markedsføringsmateriell for godkjenning til Fairtrade Norge i forkant av eventuell trykking og publisering. I forbindelse med inngåelse av lisensavtalen vil dere motta manualen Fairtrade Mark Guidelines som viser retningslinjene for bruk av Fairtrade-logoen på produktforpakning. Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt manualen.
  Vær oppmerksom på at produktet ikke kan lanseres som Fairtrade-merket før produktspesifikasjonen og produktdesign er godkjent.
 3. Send oss gjerne et høyoppløselig bilde av produktet slik at vi kan publisere det på vår nettside.
5. Rapportering

De bedriftene som har lisensavtale med Fairtrade Norge skal hvert kvartal rapportere inn solgt mengde av de Fairtrade-merkede produktene til Fairtrade Norge. Salgstallene danner deretter grunnlaget for beregningen av lisensavgiften. Rapporten skal omfatte alt Fairtrade-merket salg i Norge og utlandet i forrige kvartal, og sendes via vårt elektroniske system Connect. Mer informasjon om dette vil du få når du signerer lisensavtalen.

Dersom din bedrift trenger en sertifiseringsavtale med FLO-Cert i tillegg, skal bedriften rapportere ytterligere data til dem. Mer informasjon om dette vil du få når du signerer sertifiseringsavtalen.

Produktbasert modell

Det ordinære Fairtrade-merket settes som hovedregel på varer som er produsert og handlet etter Fairtrade-standardene.

Les mer

Ingrediensbasert modell

Fairtrade Sourced Ingredient-modellen gjør det mulig for råvareprodusenter å selge mer av avlingene sine til Fairtrade-betingelser.

Les mer

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss.